Lör 21 maj / År 40 / Nr 1 2022

Handelsbanken – en riktig bank

Handelsbanken får gång på gång utmärkelser som Årets Bank. Privata Affärer gav Handelsbanken toppbetyg år 2010 med motiveringen att man bäst tagit sig igenom krisen. I fjol fick Handelsbanken Svenskt Kvalitetsindex utmärkelse för mest nöjda kunder, ett prestigefyllt pris som man även fått några år tidigare. Vad är det som gör att Handelsbanken lyckas så bra – år efter år? Ett framgångsrecept, enligt bankdirektör Andreas Karlsson är en stark samordning där man som fullservicebank ser till helheten och möter varje kund med erbjudanden som passar för just den kunden.

Kiruna växer så det knakar, mycket tack vare gruvnäringens expansion. Många av Handelsbankens kunder är beroende av LKAB och gruvnäringens utveckling, det tar man hänsyn till när finansieringslösningar tas fram och under rådgivning. För att kunna erbjuda en så bra service som möjligt har samtliga av Handelsbankens anställda en god insikt i Kirunas utvecklingsambition.
– Vi lever och växer tillsammans med vår region, understryker Andreas Karlsson, som ansvarar för Handelsbankens kontor i Kiruna.

Framgång som fullsortimentsbank
Handelsbanken etablerades i slutet av 1800-talet. Styrkan är idag de många lokalkontor som banken har, där varje kontor står för ett gediget engagemang kopplat till lokalsamhället och goda kunskaper i hemortens uppbyggnad, näringsliv och företagarklimat. Handelsbanken fortsätter att satsa på lokalkontoren i syfte att främja korta beslutsvägar och snabba svar för kunden.
– Vi är en fullsortimentsbank som sköter allt från finansiering till traditionella banktjänster för både privat- och företagskunder. Vi erbjuder även försäkringar, kapitalförvaltning och rådgivning. Styrkan är helheten i kombination med att vi finns nära kunden, lokalt etablerade utan onödiga väntetider. Vi kan ge svar direkt och tillämpar alltid individuellt anpassade lösningar för bl.a. finansiering, berättar Andreas Karlsson.
Närheten till kunden är med andra ord Handelsbankens främsta styrka. Att skapa tilltro och ömsesidig respekt är oerhört viktigt i branschen.
– Varje lokalkontor har sin egen marknad. Vår kommun kännetecknas av stora avstånd mellan grannarna, vi möter upp med våra kunder och förenklar deras bankärenden genom att vara flexibla. Vi uppmuntrar bl.a. till att använda tjänsten Handelsbanken Direkt, som gör det möjligt för våra kunder att sköta sina bankärenden när som helst på dygnet, veckans alla dagar.

Relationer och långsiktighet
Handelsbanken kännetecknas av kvalitet och långsiktighet. Enligt Svenskt Kvalitetsindex hade Handelsbanken Sveriges nöjdaste kunder i en mätning som gjordes under 2011.
– Vi säger ofta att vi är en riktig bank, och med det menar vi att vi erbjuder alla tänkbara banktjänster via våra fullservicekontor. För att få nöjda kunder krävs engagemang, för att behålla nöjda kunder krävs att vi ständigt är på topp.
Att Handelsbanken klarade sig så pass bra under finanskrisen tyder på ett starkt engagemang och lojala kunder.
– Det ska vara lätt att få tag på oss via internet och telefon, men vi tror också på det traditionella kontorets funktion. Den mänskliga aspekten med ömsesidig trygghet kan aldrig förbises eller ersättas. Vi värnar om relationer och långsiktighet, säger Andreas Karlsson avslutningsvis och med eftertryck.