Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Handelsbanken flyttar till nya lokaler i Västerås City

Handelsbanken ska fortsätta vara västeråsarnas egen bank, som med hög tillgänglighet och kundfokus alltid erbjuder rätt tjänster för varje kund. I de nya lokalerna i Gallerian blir Handelsbanken ännu mer tillgänglig och synlig i staden.

På Handelsbanken tillämpas inte kampanjer eller prova-på erbjudanden. Trots det får banken gång på gång toppbetyg i olika undersökningar och rankningar. Vad är det som gör att Handelsbanken lyckas så bra – år efter år?
Ett framgångsrecept, enligt Therese Massaro som är kontorschef på Handelsbanken i Västerås City, är en decentraliserad organisation där alla beslut fattas lokalt av människor som känner kunderna och den lokala marknaden väldigt väl.
– Vi drar fördel av att ha lokala kontor på flertalet orter i Sverige. Det är en medveten organisationsstruktur, upprättad för att kunna erbjuda kunderna en hög tillgänglighet och personlig rådgivning, säger Therese.

Hållbar företagskultur
Med ett stort antal fysiska kontor kommer Handelsbanken närmare sina kunder genom att alltid vara tillgängliga. Tanken med flytten till de moderna och anpassade lokalerna i Gallerian är att komma ännu närmare staden, näringslivet och invånarna. Hela företagskulturen är dessutom kundorienterad, all rådgivning baseras på kundens behov och aldrig på kampanjer eller tidsbegränsade erbjudanden.
– Vi börjar alltid med en grundlig behovsanalys för varje kund. Det ger oss ett underlag att jobba vidare på, där vi enbart ser till kundens verkliga behov och hur vi bäst kan möta det. Vi jagar inte efter högsta möjliga försäljningssiffror, vi är enbart intresserade av att knyta långsiktiga och hållbara relationer, förklarar Therese Massaro.
Förutom att arbeta hållbart och långsiktigt med kundrelationen på den lokala marknaden handlar hållbarhetsfrågan inom Handelsbanken om att vara en ansvarsfull samhällsaktör. Detta görs genom att ta ansvar för hur banken direkt eller indirekt påverkar intressenter ur ett finansiellt, socialt och miljömässigt perspektiv. Arbetet är djupt förankrat i företagskulturen och Handelsbankens arbetssätt, och omfattar hela koncernens verksamheter på samtliga marknader där banken är verksam.
Ett konkret och mätbart exempel på hur Handelsbanken applicerar hållbarhetsfokus är arbetet inom fond- och kapitalförvaltning såväl som pensionsförvaltning, där man arbetar för en hållbar utveckling i de företag som banken investerar i på uppdrag av kunderna.

Partner att räkna med
Att Handelsbanken har byggt upp en stark organisation kring det personliga mötet är tydligt. Med det kommer också ett omfattande kundansvar som baseras på nära relationer mellan rådgivare och kunder. Det innebär också att kunderna har en hög medvetenhet kring vad banken kan erbjuda och står för. Det kommer att bli ännu tydligare i de nya lokalerna, som för banken närmare Västerås hjärta än någonsin.
– Eftersom banken ofta finansierar stora livsbeslut så innebär det en extra trygghet för våra kunder att få diskutera det med en kvalificerad rådgivare först. En annan fråga som många kunder uppskattar hjälp med är att i lugn och ro se över sin framtida pension och sparande i olika former. Oavsett vad kunden behöver så ska vi vara en samarbetspartner att räkna med, fastslår Therese Massaro.