Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Handelsbanken – fullsortimentsbank med lokal förankring

Handelsbanken är en väletablerad bank som står sig i oroliga tider. Långsiktighet och relationsskapande utgör grunden för Handelsbankens arbete över hela Sverige, med en decentraliserad organisation fattas beslut lokalt och banken kommer närmare kunden. Som fullsortimentsbank har man en stor palett med produkter och tjänster som anpassas individuellt efter varje kunds behov. För att kunna erbjuda en så bra service som möjligt har samtliga av Handelsbankens anställda en god insikt i Karlskronas utvecklingsambition.

Handelsbanken har utsetts till ”Årets Affärsbank 2012” och ”Årets Småföretagarbank 2012” i Finansbarometerns årliga undersökning. Dessutom har Handelsbanken i över 20 år haft de mest nöjda kunderna bland storbankerna i Sverige, enligt SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) årliga undersökning. Vad är det som gör att Handelsbanken lyckas så bra – år efter år?
Ett framgångsrecept, enligt bankdirektör Hedvig Stache, är bankens förmåga att se till helheten och möta kunderna lokalt med skräddarsydda lösningar.
– Vi lever och växer tillsammans med vår region. Vi har inga standardlösningar där kunderna tvingas passa in i en viss modell, vi har istället ett mycket brett produktutbud där vi fritt kombinerar det som passar varje enskild kund bäst. På så vis kan vi alltid leverera kundspecifika lösningar med stor flexibilitet.

Känner den lokala marknaden väl
Handelsbanken etablerades i slutet av 1800-talet. Styrkan är idag de många lokalkontor som banken har, där varje kontor står för ett gediget engagemang kopplat till lokalsamhället och goda kunskaper i hemortens uppbyggnad, näringsliv och företagarklimat. Handelsbanken fortsätter att satsa på lokalkontoren i syfte att främja korta beslutsvägar och snabba svar för kunden.
– Vi är en fullsortimentsbank som sköter allt från finansiering och placering till traditionella banktjänster för både privat- och företagskunder. Här i Karlskrona verkar vi över ett stort geografiskt område, vi är 18 anställda fördelade på en privat- respektive företagsdivision.
Styrkan är helheten i kombination med att Handelsbanken finns nära kunden, lokalt etablerade utan onödiga väntetider. Banken tillämpar inga centrala telefonväxlar, kunder som ringer till Karlskronakontoret får alltid tala med någon som känner den lokala marknaden väl.
– Vi arbetar specifikt med att öka vår tillgänglighet, vi möter kunden där kunden vill bli mött – med hjälp av tekniska finesser är det exempelvis möjligt att sköta sina bankärenden när som helst, dygnet runt. Eftersom vi är långsiktiga satsar vi också på kontinuerlig utveckling, vi har appar för Smartphones och surfplattor och vi uppdaterar våra internettjänster hela tiden, fortsätter Hedvig Stache.

Bygger lokala kontaktnät
Handelsbanken profilerar sig som en riktig bank. Som en riktig bank kan man erbjuda alla tänkbara banktjänster via något av Handelsbankens fullservicekontor runtom i landet. Att Handelsbanken klarade sig så pass bra under finanskrisen tyder också på ett starkt engagemang och lojala kunder.
– Det ska vara lätt att få tag på oss via internet och telefon, men vi tror också på det traditionella kontorets funktion. Den mänskliga aspekten med ömsesidig trygghet kan aldrig förbises eller ersättas. Vi värnar om relationer och långsiktighet där vi stöttar kunden hela vägen. Det betyder att om vi själva saknar kompetens inom ett visst område har vi resurser och kontakter för att kunna hänvisa kunden vidare, exempelvis gäller det för tjänster inom fastighetsförmedling. Vi kommer att fortsätta bygga upp vårt kontaktnät lokalt för att även i framtiden kunna möta våra kunders krav, säger Hedvig Stache avslutningsvis.