Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

Handelsbanken stöttar lokal utveckling

Handelsbanken toppar ofta listan över Sveriges nöjdaste kunder bland storbankerna. Senast under 2016 hamnade Handelsbanken på första plats i Privata Affärers granskning av bankernas Private Banking-erbjudande. Vad är det som gör att just Handelsbanken lyckas så bra?

Handelsbanken har gång på gång kammat hem förstaplatsen som Årets affärsbank och Årets småföretagarbank, och nu senast som bäst även när det gäller Private Banking. Det är naturligtvis många som är nyfikna på hur framgångsreceptet ser ut, och vilka nyckelingredienser som ingår för att verkligen toppa alla förväntningar – år efter år.
– Nöjda kunder bottnar i mycket mer än ett bra erbjudande med ett stort digitalt utbud. På Handelsbanken står kunden i centrum och det är kundens behov som styr. Det kan låta som en självklarhet, men i praktiken är det svårt att skräddarsy ett erbjudande som passar alla, säger Kenneth Vallin, kontorschef på Handelsbanken vid Stortorget i Örebro.

Lokal förankring – bokstavligen
För Handelsbanken betyder lokal förankring verkligen lokal förankring – att finnas nära kunderna och kunna erbjuda hög tillgänglighet, kunskap och experthjälp på hemmaplan. Det yttrar sig i praktiken så att Handelsbanken väljer att öppna nya kontor istället för att centralisera verksamheten, som annars tycks ha blivit en norm inom bankvärlden generellt. I Örebro symboliseras det genom att man har tre kontor på olika ställen i staden.
– Vi har ungefär lika många kontor i Sverige som övriga storbanker har sammantaget i landet idag. Därför kan vi säga att Handelsbankens varumärke förknippas starkt med det personliga mötet och det ska vi bevara och vidareutveckla även här i Örebro, säger Kristina Dahl, som är kontorschef på Handelsbanken på Ekersgatan.
Örebro utgör en viktig tillväxtmarknad för många, och Handelsbanken är inget undantag. Det går bra för företagen i regionen och det möjliggör även tillväxt för banken. Samtidigt är banken är möjliggörare för utveckling eftersom företagen behöver finansiera nya satsningar på ett hållbart sätt.
– Idag talar vi mycket om hållbarhet i olika avseenden, fortsätter Kristina Dahl. För oss inom Handelsbanken betyder hållbarhet att vi kan vara med och stötta utvecklingen lokalt där vi verkar. Därför binder vi inte upp något kring kampanjer eller prova på-erbjudanden. Det handlar istället om att erbjuda precis det som kunden behöver och vill ha.

Ansvarsfull samhällsaktör
Förutom att arbeta hållbart och långsiktigt med kundrelationen på den lokala orten handlar hållbarhetsfrågan i Handelsbanken även om att vara en ansvarsfull samhällsaktör. Detta gör banken genom att ta ansvar för hur banken direkt eller indirekt påverkar intressenter ur ett finansiellt, socialt och miljömässigt perspektiv.
– Arbetet är djupt förankrat i vår företagskultur och våra arbetssätt, och omfattar hela koncernens verksamheter på samtliga marknader där banken är verksam. Ett exempel på detta är arbetet inom fond- och kapitalförvaltning såväl som pensionsförvaltning, där vi arbetar för en hållbar utveckling i de företag som vi investerar i på uppdrag av våra kunder, informerar Anders Forsgren, kontorschef på Handelsbanken vid Drottningparken i centrala Örebro.
Handelsbanken kommer att fortsätta bygga sitt kontaktnät lokalt för att även i framtiden kunna möta lokala kunders krav. Samtidigt är Handelsbanken en långsiktig och stabil partner med kontor över hela världen.