Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Handelskammaren stöttar Västerås industri

Västerås är en industristad av tradition och har lyckats behålla och stärka stora delar av sin industri för framtiden. I Västerås finns sedan länge världsledande teknikutvecklare inom bland annat kraftöverföring och fordonsindustri, som på senare år fått sällskap av den nya tidens industriella tillverkare inom additiv tillverkning.

Handelskammaren Mälardalen är en fristående näringslivsorganisation vars uppdrag är att främja ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv i regionen.
– Vi brukar säga att vi röjer undan hinder för tillväxt, inleder Anna Holmström, Handelskammarens platschef i Västerås. I Västerås finns en relativt stor koncentration av högutbildad arbetskraft, mycket tack vare Mälardalens högskola, men efterfrågan på ingenjörer och andra högutbildade tekniker är betydligt större än tillgången. Så även i Västerås.

En stor utmaning ligger i att många ungdomar inte väljer att satsa på en framtid inom industrin. De industritekniska utbildningarna har inte frekvent söktryck trots att de flesta jobben faktiskt finns inom industrin med underleverantörer.
– Som en del av lösningen verkar Handelskammaren aktivt för att öka medvetenheten kring framtidens arbetsmarknad och vilka möjligheter som finns här. Vi arbetar såväl med entreprenörskap i skolan som med att öka kunskapen om Yrkeshögskoleutbildningar som är den utbildningsform där 9 av 10 får jobb efter avslutad utbildning tack vare att utbildningarna utgår från industrins behov.
Men för att uppnå långsiktig förändring måste man göra mer.
– Hela 4 av 10 arbetsgivare uppger att de har svårt att rekrytera. För att lyckas måste vi samverka tydligare näringsliv och utbildningsväsendet. I konkurrensen om kompetensen väger även platsens attraktionskraft tungt liksom tillgången till arbete för medflyttande, skolor, utbud av kultur och så vidare, fortsätter Anna Holmström.

Kompetensförsörjning störst
Handelskammaren samverkar bland annat med Mälardalens högskola för att trygga regionens kompetens på lång sikt. Genom dialogen med Handelskammarens får företagen å sin sida möjlighet att påverka vilka utbildningar som behövs på kort och lång sikt.
Handelskammaren företräder också näringslivets behov genom att anordna kunskapsseminarier och nätverksträffar under hela året. Ett av de större evenemangen som genomförs årligen är Stora Näringslivsdagen som är mötesplatsen för hela Västmanlands näringsliv. I fjol lyftes teman som globalisering, digitalisering och inte helt oväntat – kompetensförsörjning.
– Kompetensförsörjning är företagens viktigaste tillväxtfråga just nu för att kunna växa och behålla sin konkurrenskraft. Vi vill givetvis behålla vår industri i regionen, men då måste vi också verka för att balansera tillgång och efterfrågan när det gäller kompetens, säger Anna Holmström.

Relocation service
Utöver de samarbeten som finns mellan högskola, näringsliv och andra regionala krafter erbjuder Handelskammaren en tjänst som kallas Relocation service, där man hjälper regionala företag som rekryterar från andra länder.
– En stor del av industrin är beroende av arbetskraft utifrån för att behålla sin tätposition och där kan vi på Handelskammaren hjälpa till. Flera stora arbetsgivare anlitar oss redan idag och det är ett behov som ökar i takt med globaliseringen. Det kan handla om att hitta bostad, ordna med migrationshandlingar, leta arbete till medflyttande och liknande frågor, Oavsett vilket så ska vi kunna stötta i utvecklingen, avslutar Anna Holmström med.