Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Häng med i digitaliseringsresan med Sogeti som partner

IT-branschen förändras snabbt och det ställer i sin tur krav på företagen som måste vara flexibla och formbara för att inte hamna på efterkälken. Sogeti har hög kompetens inom digitaliseringsområdet vilket gör att Sogeti kan vara företagens stöd genom digitaliseringens olika skeden.

Vassa inom Internet of Things (IoT)
Internet of Things, som på svenska översätts till sakernas internet, syftar till att olika föremål är uppkopplade till internet och kommunicerar med varandra. Sogeti har byggt upp spetskompetens inom området och levererat många spännande lösningar för kunder som vill automatisera sina processer med hjälp av IoT.
– För en kund har vi utvecklat en lösning där vi med hjälp av en speciell lampa kan signalera hur mycket energi som förbrukas i lokalerna. Vi fick i uppdrag att utveckla en lösning som skulle kunna bidra till en förändring i personalens beteende och attityder till energiförbrukning, berättar Markus Carlén, systemutvecklare på Sogeti i Örebro.
Lampan är uppkopplad till elcentralen i fastigheten och signalerar med olika färger hur energiförbrukningen förändras i lokalerna. Förhoppningen är att lampan ska fungera som en påminnelse för personalen, som därmed kan vidta åtgärder för att få ner energiförbrukningen i enlighet med uppsatta mål.

Transportstyrelsen anlitar Sogeti för hjälp med beslutsstöd
De flesta företag hanterar stora mängder data. Stora datamängder i sig har inget värde om datat inte tolkas och blir information som kan nyttjas för att utveckla företaget.
Transportstyrelsen har nyligen anlitat Sogeti som partner för utveckling av deras beslutstödsstödsfunktion. Tack vare Sogetis långa erfarenhet av Business Intelligence (BI) är det ett uppdrag som passar oss som hand i handsken, anser Patrik Ström, försäljningsansvarig på Sogeti i Örebro. Han förklarar:
– Vi ska hjälpa Transportstyrelsen att få ut mer nytta av deras data och ta nästa steg i beslutsprocessen genom att förutse trender baserat på befintlig data. Att lära sig av befintlig data kan innebära stor nytta för verksamheten. Det kan förenkla beslutsprocessen och bidra till en effektivare hantering av de tjänster som Transportstyrelsen erbjuder.

Utvecklas i Örebro
Sogeti är ett företag som erbjuder spännande uppdrag och utmaningar och som har ett mycket gott rykte på marknaden. Det bidrar naturligtvis till att fler söker sig till företaget.
– Vi lyckas i våra rekryteringar mycket tack vare ett nära samarbete med Örebro universitet, där vi bland annat är med och formar civilingenjörsutbildningen. Vi tar också emot studenter för praktik och ex-jobb. Många av dessa studenter blir därefter våra anställda och det ser vi som ett hållbart sätt att vara med och bygga morgondagens kompetens, säger kontorschefen Kristian Revay.