Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Haninge förvandlas – En ny stad växer fram mitt i Skandinaviens ekonomiska centrum

Tre nya miljardprojekt gör Haninge till en av Stockholmsregionens mest tillväxtbenägna kommuner. Det är oerhört spännande med tanke på att den största utvecklingen hittills skett norr om Stockholm. Haninge vågar bryta ny mark och satsar på långsiktig hållbarhet med ny infrastruktur, bostäder och verksamhetslokaler i den nya stadskärnan.

Stockholmsregionen utgör Skandinaviens ekonomiska centrum och präglas av en enorm tillväxt som historiskt framförallt kretsat kring kommunerna norr om huvudstaden, men nu börjar kommunerna söder om stan ta för sig av kakan. Haninge är en av Stockholms snabbt växande regionala stadskärnor. I samband med bygget av den nya hamnen Norvik i Nynäshamn, får Södertörnskommunerna en rejäl skjuts framåt. Haninge är först ut med tre nya utvecklingsprojekt i miljardklassen.
– Haninge går nu från att vara en förort till Stockholms innerstad till att vara en egen stad med värden och kapacitet för tillväxt, säger kommunstyrelsens ordförande Martina Mossberg (M), som förstås är stolt över den positiva utvecklingen.

De tre stora projekten i Haninge är:

Ny stadskärna
Ett helt nytt stadskvarter projekteras i stadskärnan, där det i dagsläget enbart finns ett busstorg och en stor parkeringsplats. Området, som kallas Haningeterrassen, har en stor utvecklingspotential med närhet till pendeltågsstationen, rekreationsområdet vid sjön Rudan och Haninge centrum. Här kommer det att skapas en levande miljö med bostäder, verksamhetslokaler och ett rikt serviceutbud. I anslutning till området finns möjlighet att anlägga en strandpromenad som knyter ihop Haningeterrassen med kringliggande naturområden på ett mycket attraktivt sätt. En helt ny busstation kommer också att byggas under Haningeterrassen i direkt anknytning till pendeltågsstationen. Även ett nytt sjukhus planeras.
– Det befintliga närsjukhuset behöver rustas upp och med Haningeterrassens möjligheter får landstinget större utrymme att utveckla verksamheten med fler specialistområden och större kapacitet. Det nya sjukhuset blir ett specialistcentra som bättre kan serva Haninges 80 000 invånare men även hela östra Södertörns 170 000 invånare, berättar Martina Mossberg.
Nytt företagsområde
Strategiskt placerat mellan Stockholm och den nya storhamnen i Nynäshamn ligger Albyberg. Här projekterar Haninge kommun en ny företagspark som kommer att bli en av de största i regionen, en viktig länk till andra regioner inom och utanför landets gränser.
– Albyberg kommer att ha speciellt fokus på nya innovationer och hållbar utveckling där vår förhoppning är att företag med grön teknik kommer att etableras. Redan i dagsläget finns över 6000 företag i kommunen. Med Albyberg kommer antalet företag att öka markant, säger Martina Mossberg.

Det nya Vega, en helt ny stadsdel
Ett helt nytt samhälle, med 3000 bostäder och en ny pendeltågsstation, håller på att byggas söder om villaområdet Vega. Här utvecklas långsiktigt hållbara boendemiljöer i form av radhus, flerbostadshus och parhus i nära anslutning till ett naturreservat.
– Vega kommer att bli en levande urban miljö med hög tillgänglighet, företagsamhet, komplett serviceutbud och fritidsaktiviteter. Det är en del av vårt arbete för framtiden där Haninge blir en ny stad i Stockholmsregionen, en stad som andas nytänkande och framtidstro, avslutar Martina Mossberg, som ser framemot den kommande framtidsutvecklingen i skärgårdskommunen.