Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Haparanda erbjuder gränslösa möjligheter

Haparanda är Sveriges östligaste tätort, belägen där Torne älv mynnar ut i Bottenviken. Med sitt läge, mellan Sverige och Finland, bildar Haparanda och Torneå en gränsöverskridande tvillingstad, HaparandaTornio. Det är ett geografiskt område som utvecklats till en av norra Europas främsta besöks- och gränshandelsplatser.

– Vi var en av Nordkalottens mest kända marknadsplatser redan under medeltiden och idag är vi en av norra Europas främsta gränshandelsplatser. IKEA etablerade sig på orten 2006, vilket i hög grad har medverkat till den goda handelsutvecklingen, säger Lena Ekh, kommundirektör vid Haparanda stad.

Haparanda är i Sverigetoppen när det gäller kommuner med högst handelsindex. De senaste åren har indexet ökat från 200 till 316. Ett index över 100 betyder att butikerna omsätter mer än vad invånarna konsumerar.

– Vi står för hela 12 procent av detaljhandelns omsättning i hela Norrbotten, fortsätter Ekh. – Tre miljoner människor besöker oss varje år. Vi är onekligen en väldigt populär destination.

Här existerar inga gränser
Haparanda är belägen centralt i Barentsregionen. Inom en 25 mils radie når man en halv miljon invånare, utvidgar man radien till 50 mil så når man ytterligare en miljon invånare. I hela Barentsregionen bor cirka sex miljoner invånare. Ekh konstaterar att det är en marknad med enorma möjligheter.

Näringslivet i Haparanda är mångfacetterat och det finns ungefär 2 000 små- och medelstora företag i Haparanda och Torneå. I närområdet finns välkända storföretag som Ikea, Outokumpu, Stora Enso och Polarica representerade.

– För företag med ambitioner att slå sig in på den nordiska marknaden finns ingen bättre etableringsort än Haparanda. Vi har stor kunskap om både den svenska och finska marknaden och dessutom finns en närhet till både Norge och Ryssland.

– Här existerar inga gränser, bara möjligheter.

Länken mellan öst och väst
Sidenvägen var på medeltiden ett nätverk av handelsvägar mellan Europa och Kina. Nu öppnas den nya sidenvägen. I november 2017 gick det första godståget från Finland till Kina – från Kouvola via ryska Maluga och Khorgoz i Kazakstan till Zhengzhou.

– I och med att tåget går i samma spårbredd från Khorgoz till Finland skulle Haparanda kunna ha logistikcentret där godset omlastas till den skandinaviska och europeiska spårbredden, säger Ekh.

– Vi har en unik position här på gränsen, konstaterar Ekh. – Haparanda kan bli länken mellan Kina och Europa.