Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Här är kollektivtrafiken bäst i Sverige

Att resa mer miljövänligt handlar inte om att resa mindre, utan om att resa mer medvetet. Luleå Lokaltrafik (LLT) säkerställer en välfungerande lokaltrafik och hjälper samtidigt kommunen att uppnå högt uppsatta miljömål. Tack vare goda kommunikationer väljer allt fler att resa kollektivt, det är bra för både miljön och samhället med färre utsläpp och bättre ekonomi som uppenbarlig effekt.

Regeringen har under flera år arbetat för att öka det kollektiva resandet. Genom att fastställa ett antal nationella mål har man influerat kommuner landet över till att även anta egna, lokala miljömål där resandet utgör en nyckelfråga. I Luleå har man lyckats särskilt bra vilket också uppmärksammats i övriga Sverige.
En vanlig vintervecka reser omkring 100 000 personer med LLT. Gång på gång hamnar det kommunalägda bolaget i toppskiktet bland landets främsta aktörer som står bakom Sveriges bäst fungerande lokaltrafik.

Nöjda resenärer väljer kollektivt
Sedan Luleå kommun valde att satsa på ett mer effektivt linjenät för snart tio år sedan har luleborna varit Sveriges mest nöjda bussresenärer. Det är en trend som fortfarande håller. I årliga mätningar har det gång på gång visats att LLT lyckats bäst med uppgiften att ombesörja den lokala kollektivtrafiken med resultat som landar omkring 25 procent över riksgenomsnittet.
– Kommunen satsar mycket på lokaltrafiken och har ett mycket aktiv miljöarbete. Vi delar samma visioner och har samma målsättning: att öka det kollektiva resandet. Då är det oerhört viktigt att vi kan hålla en hög nivå på våra tjänster, nöjda kunder medför naturligtvis ett ökat kollektivt resande, konstaterar Sari Ekblom, som tillträdde VD-posten i november i fjol.
LLT har påbörjat ett omfattande varumärkesarbete för att få ännu fler människor att ställa bilen och ta bussen istället. Och redan nu ser man positiva resultat.
– Vi är naturligtvis oerhört glada över att vi lyckats med ambitionen och fått fler att inse fördelarna med kollektivt resande. Samtidigt arbetar vi mycket med att sänka våra egna koldioxidutsläpp genom att vi använder en större andel förnyelsebara drivmedel. Vi undersöker också möjligheterna med att införa elbussar i linjenätet, fortsätter Sari Ekblom.

Biogasdrivna fordon till 2014
Ytterligare en ambition är att LLT i samverkan med Luleå kommun ska integrera ett antal bussar som drivs med biogas fram till 2014. Biogasen kommer direkt från den lokalproducerande enheten Uddebo reningsverk.
– Även förarens körsätt kan minska bränsleförbrukningen, och vi har infört enskilda uppföljningar på varje förare och varje buss för att säkerställa korrekt och tidsenlig feedback. Vi har också infört en bonus som delas ut till alla som kör mer bränsleeffektivt. Resultatet har varit över förväntningarna, och vi har med denna enkla åtgärd lyckats sänka bränsleförbrukningen och därmed också utsläppen ytterligare, poängterar Sari Ekblom.

Kort om Luleå Lokaltrafik, LLT
Luleå Lokaltrafik AB servar det 180 km långa linjenätet kring Luleå tätort med omkring 1000 turer per dygn. Till sitt förfogande har man 49 bussar och nära 120 årsanställda. Kärnverksamheten kompletteras med planering och marknadsföring av bussresan, information och biljettförsäljning, samt garage- och verkstadstjänster i egen regi.