Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Här finns bred kunskap om industrins dagligvaror

Affärsidén hos Industripartner i Eskilstuna är att lagerhålla och genom personlig service tillhandahålla industrins dagligvaror till kunder i södra Mälardalen.
Företaget arbetar med ett brett sortiment, men fokus ligger på gummi/plast, verktyg, skydd och infästning.

Industripartner startades 1989 och sedan starten har företaget bedrivit verksamheten på Gustafsvägen 13B i Eskilstuna.
– Våra kunder är professionella användare inom industrin och byggbranschen, men också serviceföretag, berättar företagets vd Tommy Ågren.
Industripartner levererar en helhetslösning och är stark på många områden. Företaget har fyra ben som kompletterar varandra: Gummi/plast, Verktyg, Infästning och Skydd. Fördelen är given: Industripartner sprider de ekonomiska riskerna och minimerar sin sårbarhet.
– Vi har ett mycket brett sortiment och erbjuder även industrislang, gummiduk, skyddsskor, arbetskläder, arbetshandskar, elverktyg och handverktyg, berättar Tommy Ågren.

Bred kunskap
– Vi lagerhåller väldigt mycket och har en bred och djup kunskap om det vi håller på med. För många företag handlar det bara om att sälja saker, men vi vill hjälpa kunderna med en lösning och inte bara sälja en produkt, säger Tommy Ågren.
På Industripartner ser man till att alla förnödenheter, industrins dagligvaror, finns på lager så att kunderna kan få snabb service.
Företaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.
– Vi har ganska klara och tydliga rutiner hur vi ska jobba kring kvalitet och miljö, säger Tommy Ågren.
2006 blev Industripartner en del av BIG-gruppen, som är en samarbetsorganisation för ägarledda företag. Samarbetet sker framför allt inom frågor kring inköp och marknadsföring där BIGs produktdatabas utgör en viktig grundsten.

Ny organisation
IP Industripartner startades 1989 av fyra delägare och av dessa är tre kvar i företaget. Två av dem närmar sig pensionen, men kommer att fortsätta i verksamheten och vara aktiva i styrelsen.
– Nu håller vi på och säkerställer att vi behåller kompetensen som de här herrarna besitter och bygger upp en organisation i företaget, säger Tommy Ågren.
Christer Thornberg, som är en av grundarna, berättar:
– Det gick mycket bra för oss fram till hösten 2008 då vi för första gången i företagets historia kände av en lågkonjunktur. Då rasade det rejält för vår största kund Volvo Construction Equipment. Den dippen varade i 16 månader innan det blev bättre och den efterföljande högkonjunkturen kulminerade i mitten av 2012. I november 2012 slog lågkonjunkturen till igen, men inte lika starkt. Från våren 2013 har det stadigt blivit bättre, men vi är inte helt nöjda.
Industripartner, som firar 25-årsjubileum i år, siktar nu framåt med en ny organisation. Allt för att kunna hjälpa kunderna på bästa sätt.