Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Här finns länets bästa företagsklimat

Vid kusten mitt i Kalmar län ligger Mönsterås kommun, som stolt men ödmjukt gärna presenterar sig som länets bästa företagskommun. Kommunens satsning på infrastruktur har kommit långt och här finns såväl byggklara villatomter som hyres- och bostadsrättslägenheter i attraktiva, ofta kustnära, miljöer. I Mönsterås är det nära till allt – både för dig, ditt företag och din familj.

Mönsterås kommun är känt för sitt företagsvänliga klimat och får ofta högt betyg i Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet. I år var inget undantag. Mönsterås kommun hamnade på plats 40 av 290 kommuner i senaste rankingen av företagsklimat i Sveriges kommuner. En placering som är länets bästa och ett kvitto på att det kommunen gör för företagen uppmärksammas och uppskattas.

Samverkan, tillit och gemenskap
Det goda näringslivsklimatet bygger på samverkan och tillit, både sinsemellan företagen och mellan företagen och kommunen.
Vi inom kommunen jobbar konstant för att företagen ska samverka och ha ett bra förhållningssätt till varandra, säger Thomas Svensson, som är näringslivsansvarig på Mönsterås kommun.

Att företagen samverkar med varandra visar sig inte minst på mässan Elmia Subcontractor, där Mönsterås kommun de senaste 24 åren haft en samlingsmonter för att göra det lättare för företagen att nå ut. Många som ställer ut i montern är rena konkurrenter, men alla samverkar med varandra för att sälja och ta hem nya beställningar. Man får en väldigt stark vi-känsla.