Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Här finns lång erfarenhet av företagshälsovård

Smedhälsan i Eskilstuna grundades redan 1967 och är därmed en av Sveriges äldsta kliniker inom företagshälsovård.
– Målet för oss är att vara heltäckande inom hälso-, frisk- och sjukvård. Vi vill gärna jobba förebyggande så att inte folk blir sjuka, säger Anki Nyzell-Lindskog, vd på Smedhälsan.

Smedhälsan startades av ett antal företag som tyckte att vården inte fungerade som den borde i Eskilstuna. Under årens lopp har ett antal specialisttjänster byggts på i verksamheten och idag är kliniken en fullvärdig företagshälsovård som uppfyller alla krav.
– Smedhälsan var en ekonomisk förening som ägdes av 110 företag fram till årsskiftet 2013/2014. Idag är vi ett aktiebolag och 64 företag har valt att köpa aktier i kliniken, berättar Anki.
Smedhälsan erbjuder företag skräddarsydda företagshälsovårdstjänster inom områdena arbetsmiljö, rehabilitering, friskvård, hälsovård, sjukvård, kvalitet, yttre miljö och utbildning.
– Vi har avtal med cirka 200 företag här i Eskilstuna. Dessutom jobbar vi också som underleverantör åt större, rikstäckande hälsovårdsföretag som till exempel Feelgood och Avonova, som inte har några enheter på orten, berättar Anki.

Bred verksamhet
– Vi är allsidiga och arbetar med både hälso-, frisk-, sjukvård och rehabilitering. Genom våra två systerföretag, som är självständiga bolag inom koncernen, vänder oss också mot allmänheten.
Aros Vaccin erbjuder ett komplett utbud av alla förekommande vaccinationer, hälsoundersökningar och intyg för till exempel körkort, adoption, sjöfart, utlandsarbete mm.
Vårdcentralen Smeden, som har avtal med Landstinget Sörmland via Hälsoval, erbjuder hälso- och sjukvård.
Tidigare var Smedhälsan lokaliserad på två ställen i Eskilstuna, men 2011 flyttade man hela verksamheten till nya lokaler på Björksgatan.

Stark expansion
Smedhälsan har expanderat starkt de senaste åren och har gått från 13 anställda till 45 fast anställda i de tre bolagen idag. Räknar man också konsulter och vikarier sysselsätts ett 70-tal personer.
Företagshälsovården i Sverige har cirka 4000 kvalificerade medarbetare och omsätter cirka fyra miljarder kronor.
Av alla anställda i Sverige har cirka 65 procent tillgång till företagshälsovård via arbetsgivaren som i genomsnitt investerar cirka 1300 kronor per anställd.
– Vi vill ligga i fronten när det gäller företagshälsovård och hjälpa företagen och dess personal innan de får problem, säger Anki Nyzell-Lindskog som innehaft vd-posten sedan 2007. Hon är sjuksköterska i grunden, men även utbildad revisor.