Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Härdservice ser värdet av att våga satsa med drivkraft och viljestyrka

Härdservice förlitar sig på fortsatt hårt arbete, stark innovationskraft, riktade investeringar och hög kundnöjdhet för att ta företaget vidare och in i framtiden. Trots de utmaningar som uppstått ur omvärldens förändringar under våren och sommaren har Härdservice behållit en bra produktionsnivå och planerade investeringar kommer att genomföras med start under hösten 2020.

Företagsgruppen Härdservice etablerades i liten skala i Halmstad, av nuvarande huvudägaren Jimmy Zubans föräldrar som med drivkraft och viljestyrka vågade satsa på utveckling inom en annars ganska traditionsbunden bransch.
Verksamheten har fortsatt att utvecklas kraftigt under alla år, bland annat genom förvärv av ett antal företag verksamma inom värmebehandling och verkstadsteknik. För tre år sedan breddades verksamheten även utanför Västsverige i samband med förvärvet av en mindre härdverkstad i Kolbäck, Hallstahammars kommun.
– De senaste tre åren har varit mycket händelserika då vi har investerat mycket i anläggningen i Kolbäck. Ny teknik för en mer effektiv värmebehandling och kvalitetskontroll har genomförts. Idag kan vi erbjuda en heltäckande service inom värmebehandling både i Halmstad och i Kolbäck, berättar Johan Kinell, chefsmetallurg och affärsutvecklare på Härdservice.

All form av värmebehandling
Även om tjänsterna buntas ihop under benämningen värmebehandling så är det väldigt olika krav som gäller beroende på vad som ska härdas, materialets grundläggande kemi och sammansättning samt inte minst vad den slutgiltiga produkten ska användas till. Härdservice erbjuder därför i stort sett alla värmebehandlingstekniker under ett och samma tak.
Kunderna finns inom många olika industrier, såsom medicinteknik, maskinbyggnation, fordonskomponenter med ett stort antal underleverantörer inom automotive, samt verktygstillverkning och flygindustrin. Gemensamt för samtliga är höga krav på precision, kvalitet och leveranssäkerhet – saker som Härdservice införlivat i sitt signum.
– Vi har haft en god tillväxt under de senaste åren och kundernas stöd har varit och är fortfarande fantastiskt. Tack vare aktivt kunskapsstöd inom materialteknik och värmebehandling uppskattas vi alltmer av våra kunder, och vi bistår dem i gengäld med deras marknadsutveckling och försäljning, förklarar Johan Kinell.

Fortsatt tillväxt med ny anläggning
På Härdservice råder en stark innovationsanda och man tror på fortsatt tillväxt. Under 2019 förvärvades industrimark på cirka 11.000 kvadratmeter i Hallstahammars kommun, i syftet att vidareutveckla verksamheten som redan hunnit växa ur nuvarande kostym.
– Vi ska bygga en helt ny och betydligt större anläggning i Hallstahammar, för att uppnå både ökad kapacitet i produktionen och fördjupning i värdeskapandet i våra tjänster och produkter. I den nya anläggningen kommer vi även att kunna erbjuda fler värmebehandlingsmetoder, bland annat riktat mot additiv tillverkning som är ett växande område vi gärna vill vara med och utveckla framöver, avslöjar Johan Kinell.
Den nya anläggningen kommer även att gå i miljöns tecken och inneha metoder för härdning av exempelvis transmissionskomponenter som har avsevärda fördelar i kostnad och värde men som samtidigt reducerar utsläppen av koldioxid till ett minimum. Härdservice driver med andra ord processer som verkligen ligger i tiden och som kommer att göra stor skillnad för svensk metallurgisk industri framöver.