Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Härjedalen – en av Sveriges största kommuner

Härjedalen är landets högst belägna landskap med en enastående natur både sommar och vinter.
Härjedalens kommun, som i stort sett motsvarar landskapet, är en av Sveriges största kommuner med en yta på närmare 12.000 kvadratkilometer.

I Härjedalen hittar man stora variationer från skogslandet i söder till fjällmassiven i väster. Landskapet är uppdelat i olika turistområden, alla med sin egen särprägel: Funäsfjällen, Högdalsbygden, Lillhärdal, Svegområdet, Ljungdalen, Lofsdalen, Vemdalen och Hede.
Kommunens centrala förvaltning ligger i Sveg, där cirka 100 personer arbetar med administration. För att det ska vara nära till kommunal service finns tre lokalkontor i kommunen.
– Vår uppgift är att stödja det lokala näringslivet i kommunen med både stora och små frågor. Det handlar mycket om finansieringsfrågor och nu jobbar vi mycket med bredbandsutbyggnad till småbyar i kommunen. Vi har ett mycket bra stamnät och kommunen har avsatt två miljoner kronor i år för att komma igång med utbyggnaden av bredband ända ut till husen i småbyarna, säger Ville Welin, näringslivschef på Härjedalens kommun.

Landets femte kommun
Härjedalens kommun är landets femte till storleken, lika stor som Stockholms och Uppsala län sammantagna. De knappa 10.350 invånarna har drygt en kvadratkilometer vardera till sitt förfogande.
– Tittar man på Svenskt Näringslivs ranking så ligger vi ganska långt ner och eftersom Härjedalen är en enormt stor kommun så är det stor skillnad på de olika delarna i kommunen. De stora besöksorterna Funäsdalen, Vemdalen och Lofsdalen har ett betydande entreprenörskap med stora investeringar. Den östra delen bygger mer på småindustri och där är det tuffare, säger Ville Welin.
Besöksnäringen är den enskilt största branschen i Härjedalens kommun. Men det finns också andra branscher som det går bra för nu.
– I Sveg har vi ett stort callcenter-företag som heter Sykes och som nyligen har utökat sitt samarbete med SAS. De kommer att anställa 100 nya medarbetare innan hösten och kommer att vara ungefär 270 anställda, berättar Ville Welin.

Folkmängden minskar
Från kommunens håll jobbar man kontinuerligt med att hålla ögon och öron öppna på dem som är villiga att investera eller flytta till Härjedalen.
– Som läget är nu så är det inte lätt att få hit de stora tillverkningsindustrierna. En annan sak som vi brottas med, liksom många andra kommuner, är att folkmängden minskar. Sedan 2006 har mer än 90 procent av alla nya arbetstillfällen skapats i de fyra storstadsregionerna. Att skapa arbetstillfällen på landsbygden klarar inte kommunerna själva. Det måste finnas en politisk vilja. Men vi ska vara glada att vi har en god besöksnäring som expanderat starkt de senaste sex-sju åren, säger Ville Welin.