Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Härnösand har plats för fler företag

Härnösands kommun lyckas förena det stora med det lilla. Det finns alla möjligheter att kombinera en hög livskvalitet med många fritidsintressen och samtidigt göra karriär – något som kan vara svårt att förverkliga i storstadsregioner.

Den natursköna kustkommunen Härnösand har plats för fler företag. Här finns utrymme för tillväxt som på få andra platser – Härnösand har byggklar mark, tillgängliga lokaler och inte minst fantastiska omgivningar att utvecklas i. I Härnösand kan man bo i en lummig och lugn miljö med havsutsikt, och samtidigt driva en egen verksamhet mitt i city.

Vill optimera företagstjänster
Kommunens tillväxtavdelning jobbar både strategiskt och långsiktigt med exempelvis markfrågor, bostadsförsörjning och infrastruktur samtidigt som näringslivsenheten jobbar med dagsaktuella frågor med befintliga och blivande företag.
– Det är viktigt att vi kan stötta nya företag och samtidigt vara ett stöd för befintliga aktörer. Vi har ett stort samhällsuppdrag där vi ska främja utvecklingen så att det skapas fler jobb, säger Uno Jonsson, tillväxtchef i Härnösands kommun.
Att hitta rätt i kommunens olika verksamheter kan kännas som en väldigt stor uppgift för företagaren som dessutom har mycket annat i sin vardag. Just därför har Härnösands kommun utvecklat ”Enkla vägen för företag”, en e-tjänst som ger företagaren snabb kontakt med en företagslots på näringslivsenheten. Företagslotsen samordnar alla myndighetskontakter och följer hela processen från start till mål.
– Tack vare Företagslotsen kan handläggningstider optimeras och företagen får en enklare väg in till kommunen utan onödiga väntetider. Att vi ska fortsätta utveckla liknande tjänster är en självklarhet. Vi är till för att stötta företagen och det ska bli tydligare framöver, lovar Uno Jonsson.