Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Härryda Energi ifrågasätter skev tillsynsmodell

Enkelt, lokalt och förnybart. De tre värdeorden symboliserar Härryda Energis förhållningssätt och framtidsvision. Ett fjärde ord kan läggas till: expansion. En utmaning som det kommunala energibolagets vd Bernt Hansson ser med just expansion är att Energimarknadsinspektionens modell inte väger in tillväxt. En märklig situation med tanke på att Sveriges befolkning växer och att energibehovet ständigt ökar.

Härryda Energi är ett av de mindre kraftbolagen i Sverige med cirka 13000 elnätskunder. Sedan 2010 bedriver man även elhandel genom ett dotterbolag. Företaget följer kommungränserna och har kunder över hela Härryda bortsett från Rävlanda, Hällingsjö och Pixbo.
– Som ett mindre energibolag har vi en speciell närhet till våra kunder. Vi tillämpar inga telefonval utan kunderna kan ringa till oss och få svar direkt. Det ska vara enkelt att vara kund hos oss och vi värnar om god service. Vår profil beskrivs bra med de tre värdeorden enkelt, lokalt och förnybart, tycker Bernt Hansson.
Härryda Energi säljer enbart el från förnybara källor och kan likväl hålla konkurrenskraftiga priser.

Kraftig expansion att vänta
Genom det geografiska läget och attraktiv kommun förväntas expansionen fortsätta samt öka i takt. En ny järnväg kommer att byggas från Mölnlycke via Landvetter flygplats till Bollebygd. Denna järnväg är den del av den prioriterade sträckan Göteborg-Borås och förbättrar givetvis kommunikationen i området. Det är en stark tillväxt som väntar i kommunen som sedan länge haft en stadig tillväxt på ett par procent årligen.
Härryda har en god företagsmiljö och bra etableringsmöjligheter. Många företag söker sig därför till kommunen.
– Eftersom vi haft en relativt jämn expansion under en längre period så har vi fått flera kringeffekter med fler bostäder och ett ökat tryck på elnätet. Nu står vi inför en situation där vi snart kan vänta oss kapacitetsbrist i elnätet, vilket gör att vi har betydligt större ombyggnationer framför oss än vad vi haft tidigare, upplyser Bernt Hansson.
Härryda Energi måste bygga en ny matning till Landvetter, ett projekt med mycket långt tidsperspektiv med tanke på tillståndsfrågorna. Den nya inmatningen måste dessutom vara klar innan det nya etableringarna vid infarten till flygplatsen är färdigställd. Det kommer att uppföras stora kommersiell verksamhet på området som exempelvis hotell, upplevelsecenter, sällanvaruhandel och logistikverksamhet.
– Göteborg är i stort sett färdigutbyggt. Då vänder man blicken mot kranskommunerna där vi är en. Södra Landvetter kommer på sikt att bli en ort av Mölnlyckes storlek, och vi måste kunna ansluta allt som byggs här – bostäder såväl som verksamheter. Vi står för den absolut viktigaste infrastrukturen och måste även fortsättningsvis kunna leva upp till våra kunders förväntningar.

Stora utmaningar framöver
Den stora utmaningen är inte expansionen i sig, utan Energimarknadsinspektionens tillsynsmodell som grundar sig på förhållanden innan expansionen.
– Genom att enbart jämföra med intäkter som gjordes mellan 2006 – 2009 missgynnas ett expansivt bolag som vi. Att mäta så många år tillbaka i tiden är knappast relevant med dagens förhållanden.
Modellen har överklagats av 80 energibolag av landets 170. Bernt Hansson poängterar att just Härryda Energi är mer utsatta då man enbart verkar i ett expansivt område.
– Vi vill fortsätta vår expansion, men ser att det blir svårt med nuvarande tillsynsmodell. Vi måste ansluta nya kunder hela tiden och vi uppgraderar nätet, vädersäkrar och underhåller det kontinuerligt. Vi vill inte hamna i en situation där vi återinvesterar för lite eller där underhållet blir lidande på grund av en skev tillsynsmodell, säger Bernt Hansson bestämt.