Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Hässleholm bygger upp framtidens teknikcentrum

Hässleholms kommun storsatsar på kompetenshöjande insatser i nära samverkan med näringslivet. Tillsammans tacklar man strategiska arbetsmarknadsfrågor och utmaningar för att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt i Hässleholm och på sikt i hela Skåne Nordost. Mycket av arbetet kretsar nu kring att öka intresset för industri- och teknikutbildningar för att på sikt kunna överbrygga kompetensglappet som hotar den regionala industrin.

I ett samarbete mellan näringsliv, barn- och utbildningsförvaltning och tillväxtavdelningen i Hässleholm pågår idag ett arbete för att skapa tillväxt för industriföretag och resten av näringslivet i kommunen och närregionen.
Arbetet samordnas och drivs inom Förvaltningen Arbetsmarknad & kompetensutveckling, som ansvarar för att lösa arbetskraftförsörjningen i Hässleholm. Till uppgiften hör bland annat att skapa möjligheter till kvalificerad utbildning och yrkesutveckling på hemmaplan för alla som bor i kommunen, ett arbete som förstärks genom gränsöverskridande samarbete mellan kommunerna i Skåne Nordost.

Den stora teknikutmaningen
Liksom många andra kommuner brottas Hässleholm med den stora teknikutmaningen, där allt färre ungdomar söker till de gymnasiala industri- och teknikprogrammen. Det har skapats ett kunskapsglapp där industrin fortfarande efterfrågar unga, kompetenta medarbetare men har svårt att hitta rätt kompetens. Samtidigt går många ungdomar arbetslösa.
Ekvationen kan tyckas svår att få ihop. En av de största utmaningarna är att hitta utbildningar som svarar på näringslivets behov – en ännu större utmaning är att få ungdomar att söka utbildningarna om teknikintresset är svalt.

Framtidens teknikutbildningar
För att få bukt med problemet beslutade näringslivet, med stöd från Hässleholms kommuns utbildningsförvaltning samt Förvaltningen Arbetsmarknad & kompetensutveckling, att inleda projektet Framtidens teknikutbildningar i Hässleholm.
– Visionen är att i framtiden kunna bygga upp ett av Europas ledande teknikcentrum. Vi har kommit en bra bit på väg med flera aktörer involverade, bland annat lokala företag, Arbetsförmedlingen och Region Skåne, berättar Förvaltningschef Karina Hansson, Arbetsmarknad & kompetensutveckling.

Vill satsa på Teknikcollege
Genom att kartlägga kompetensbehovet kan man bättre matcha utbildningsinsatserna, men det krävs betydligt mer arbete för att få allt att gå ihop. Intresset hos unga likväl som hos vuxna när det gäller teknikämnen måste öka. Teknikyrken måste också upp på agendan hos studie- och yrkesvägledare.
– Det finns planer på att starta Teknikcollege i vår kommun. Grunden, det vill säga samarbete med näringslivet, finns redan. Om vi får Teknikcollege kommer vi att kunna knyta ihop de olika verksamheterna inom förvaltningen som verkar för en mer konkurrenskraftig industri i vår region, menar Karina Hansson.
Om det blir aktuellt kommer Teknikcollege att vara en av de största satsningarna under 2014, men förvaltningen kommer även fortsatt att arbeta för att höja kunskapsnivån inom alla branscher och därmed bidra till Hässleholms framtida utveckling.