Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

HCH satsar på att bli självgående

På Hälsoteknikcentrum Halland, HCH, bedrivs behovsrelaterad forskning och utveckling för en bättre hälsa. Ny teknik förenas med kunskap och erfarenhet från Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna , samtliga initiativtagare bakom satsningen. Under åren har HCH skapat långvariga relationer med ett stort antal företag och organisationer inom olika branscher. Med många framgångsrika exempel bidrar HCH till att skapa tillväxt i hela Halland med fler arbetstillfällen, mer kapital till regionen och fler nya företag.

Hälsoteknikcentrum är en grogrund för innovationer med siktet ställt på att omvandla idéer till verkliga applikationer som gör nytta. HCH är en samlingsplats och samverkansplattform för både företag och användare. Med stöd från EUs strukturfonder, de halländska kommunerna, Region Halland samt Högskolan i Halmstad får både befintliga och nya företag tillgång till resurser för att utveckla sina idéer, vilket i sin tur bidrar till tillväxt för hela regionen.

Egenutvecklade innovationssystem
HCH identifierar nya idéer och matchar dem till behov som finns på marknaden. Idéerna, som förhoppningsvis utvecklas till innovationer för nya produkter/tjänster, bearbetas vidare i förstudier och utvecklingsprojekt. I de flesta projekt är samarbetspartners från flera olika branscher involverade. En hög grad av användarinvolvering är också grundläggande för samtliga projekt.
– Vi har för avsikt att kanalisera riktigt bra lösningar ur de idéer som presenteras för oss. Många entreprenörer och uppfinnare hör av sig till oss för att få hjälp med utveckling av en viss idé och ofta hoppas de på att få komma i kontakt med andra samarbetspartners genom oss. Sedan starten 2009 har vi varit involverade i att utveckla över 40 nya kommersiella produkter som idag finns på marknaden, berättar verksamhetsansvarig Anne-Christine Hertz.

Över 110 projekt
Under de senaste fyra åren har HCH drivit över 110 projekt. Tio nya företag har bildats, och mer är på gång. HCH vänder sig också till etablerade företag och organisationer i syfte att förbättra redan befintliga produkter eller tjänster.
– Hemtjänst 3.0 är ett projekt som vi själva initierat efter att ha frågat alla halländska kommuner vad de såg som nästa stora framtidsutmaning. Då svarade kommunerna enigt att förbättra informationsflödet inom hemtjänsten skulle underlätta oerhört mycket. Vi har påbörjat utvecklingen av en IT-baserad webbplattform för äldreomsorgen och letar nu finansiering för att kunna fortsätta med projektet, informerar Anne-Christine Hertz.
Syftet med Hemtjänst 3.0 är att öka effektiviteten och flexibiliteten inom hemtjänsten, samt underlätta införandet av ny teknik inom denna komplexa verksamhet.
Anne-Christine Hertz tror mycket på projektet, som förutom de halländska kommunerna även involverar högskolan, ett antal företag samt den internationella koncernen Cybercom.

Spelteknik med spännande applikationsområde
Bike Around är ett annat exempel på en lösning som utvecklats inom HCH tillsammans med en liknande satsning i Danmark. Personal från demensvården presenterade idén bakom Bike Around på en workshop som HCH ordnade i Köpenhamn. Ett företag har nu börjat sälja produkten som HCH från början hade som en demonstrationsanläggning för att visa vad man kan göra med tekniken.
Med hjälp av Google Street View kan en träningscykel virtuellt styras vart man vill. Den specialutvecklade skärmen som används i Bike Around var från början ämnad för spelindustrin men har nu fått ett annat fokus med inriktning framförallt på träning för demenssjuka personer.

Tar nästa steg
Fram till juli 2013 var HCH EU-finansierat. Det är nu dags för organisationen att stå på egna ben med ny finansering.
– Vi har lyckats oerhört bra med att bygga upp en stark organisation för utveckling av nya idéer inom hälsoteknik. Avsikten är att bli ledande i Sverige inom området, vi vill att Halland ska vara den region man först tänker på och förknippar med utveckling av hälsotekniska applikationer. Nästa steg blir att sprida vårt budskap och få fler involverade i vår verksamhet. Därför har vi nu startat en process med målet att bli ett permanent Hälsoteknikcentrum, avslutar Anne-Christine Hertz.