Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

HEBA gör comeback som byggherre

Nya bostadprojekt i Stockholmsområdet blir som en nystart för HEBA Fastighets AB. Efter att ha satsat enbart på förvaltning av ett befintligt bestånd på cirka 3100 hyreslägenheter byggda i huvudsak på 50- och 60-talen gör företaget en comeback som byggherre. Vd Lennart Karlsson gläder sig åt att kunna styra företaget i riktning mot expansion och fortsatt långsiktig förvaltning.

HEBA Fastighets AB kan räkna med att en stor utvecklingspotential skapas i samband med att man påbörjar nya projekt. I några av Stockholmsregionens mest attraktiva bostadsområden planerar företaget för utveckling av cirka 200 nya hyreslägenheter årligen. Ambitionen bygger på långsiktighet där HEBA även kommer att äga och förvalta det som byggs i egen regi.
– Det känns oerhört positivt att få vara med och bidra till stadsutvecklingen i Stockholmsregionen. Det var även ambitionen då företaget grundades i början av 50-talet av två byggmästare. Nu går vi tillbaka till våra rötter samtidigt som vi rustar för en framtid där efterfrågan på hyresrätter ständigt ökar, säger Lennart Karlsson.

För regionens utveckling
Flera projekt är redan färdigställda på Liljeholmen och Lidingö, liksom i Annedal och Täby, som fått ett tillskott på cirka 400 hyresrätter i HEBAs regi. I nästa etapp, som nu redan är påbörjad, byggs ytterligare drygt 300 lägenheter. Utvecklingen fördelas på tre aktuella projekt med planerad inflyttning redan under 2016.
Intill Gubbängens T-banestation byggs i skrivande stund två lågenergihus omfattande sammanlagt 57 lägenheter. I den nya stadsdelen Flemingsbergsdalen i Huddinge byggs 184 lägenheter fördelade på fyra hyreshus med bästa tänkbara läge intill pendeltågsstationen.
Båda är viktiga projekt som bidrar till Stockholmsregionens utveckling, men det mest uppmärksammade projektet just nu är ändå utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden.

Bygger klimatsmart för framtiden
I ett av Stockholms bästa lägen bygger HEBA nu 72 lägenheter efter mycket högt uppsatta mål gällande klimatanpassning. Utvecklingen sker i ett område med särpräglat hög miljöprofil och där klimatanpassade utemiljöer, sunda material, kretsloppstänkande och miljöeffektiva transporter är naturliga inslag.
I Norra Djurgårdsstaden tillämpas solceller på taken som ska täcka elbehovet för hissar, fläktar och allmänbelysning. Ny teknik testas också för utvärdering med förhoppnings om att kunna miljöoptimera framtida nyproduktion.
– Vi deltar även i ett utvecklingsprojekt för smarta elnät där vi testar smarta vitvaror bland annat. Vårt projekt i Norra Djurgårdsstaden är ett testområde för detta och vi tror att det kan ge väldigt positiva resultat. Vi är framförallt väldigt nyfikna på hyresgästernas upplevelser när det gäller att själva kunna påverka sin energi- och vattenförbrukning, säger Lennart Karlsson.
Att projektet ska generera kunskap som HEBA kan ta med sig in i nya projekt är den stora förhoppningen.