Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Hedin Bil gör storsatsning i Västerås

Hedin Bil har tagit över en befintlig verksamhet som tidigare drevs av en annan bilhandlare i Västerås. Anläggningen ägs av Castellum och Hedin Bil har precis tecknat ett flerårigt hyresavtal. Nu ska Ford återintroduceras på marknaden i Västerås och Mälardalen.

Västerås blir ett komplement till Hedin Bils anläggning i Eskilstuna. För Hedin Bil blir det första etableringen i Västerås, men med ett varumärke som marknaden känner sedan tidigare.

Strategiskt viktig stad
Det är en djärv satsning, där Ford som varumärke ska lyftas till en ny nivå, men Hedin Bil tror på Västerås som en strategiskt viktig stad för bilhandel.
– Västerås är en knutpunkt med E18 som går genom staden. Det är bästa tänkbara läge för vår typ av verksamhet. Enormt mycket människor passerar Västerås dagligen och kommunikationerna är goda. Det borde gå att bygga upp en lönsam verksamhet här, säger Anderz Larqvist, vd på Hedin Bil.

Ford förtjänar mer plats
Hedin Bil representerar 32 varumärken, men kommer till en början bara satsa på Ford i Västerås för att se hur marknaden utvecklas. Det finns redan ett antal andra återförsäljare av flera av de varumärken som Hedin Bil står för, men ingenting är uteslutet för framtiden.
– Ford som varumärke befinner sig i ett expansivt skede. Varumärket förtjänar en mycket större plats på den svenska marknaden än vad det har idag. Det är ett gammalt anrikt varumärke som står för mycket fina produkter. Det ska vi lyfta nu med satsningen i Västerås, menar Anderz Larqvist.

Vill förmedla vad Ford står för
På drygt tre år har Hedin Bil gått från noll till åtta renodlade Ford-anläggningar. Det är så kallade single brand-anläggningar med enbart Ford som varumärke. Med den satsningen vill man från Hedin Bils sida hjälpa till att tala om vad Ford står för och skapa tyngd i varumärket.
– Vi ser mycket ljust på framtiden och har stora förhoppningar på återetableringen av Ford i Västerås. Vi tror att vi har vad som krävs för att lyckas, avslutar Anderz Larqvist.