Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Hela näringslivet ska uppleva att kommunen är en möjliggörare för dem

Älmhults kommun arbetar för att skapa ett bra näringslivsklimat och goda möjligheter för befintliga företag att expandera och nya företag att etablera sig.
– Vi har ett positivt näringslivsklimat, men man ska aldrig vara riktigt nöjd. Vi strävar efter att det ska bli bättre och att hela näringslivet ska uppleva att kommunen är en möjliggörare för dem, säger Elizabeth Peltola, kommunalråd i Älmhults kommun.

Ett stort företag, som sätter starkt avtryck i Älmhults kommun, är IKEA som genererar en hel del jobb till olika företag, till exempel logistikföretag.
Här finns också branscher som många inte kanske känner till, till exempel stora och framgångsrika elektronikföretag.
– Vi har en tillverkningsindustri som lätt hamnar i skymundan, men som är stor och viktig. På senare tid har vi också blivit varse om att vi har många arbetstillfällen inom den så kallade kreativa sektorn. Den spänner ju över många branscher, som till exempel design, utveckling och grafisk produktion av olika slag. Ungefär 26 procent av kommunens arbetstillfällen finns i denna kategori och det var en överraskning för oss själva, säger Elizabeth Peltola.

Växande Älmhult
Växande Älmhult är en ekonomisk förening öppen för alla företag och organisationer med arbetsgivaransvar i Älmhultsbygden. Verksamheten startades i maj 2000 och har sedan dess utvecklats till att idag representera 75 procent av kommunens totala näringsliv.
– Växande Älmhult är en företagarorganisation, där arbetsgivare kan vara medlemmar, vilket innebär att kommunen också är medlem. Konceptet bygger på att man ska fungera som en lobbyorganisation och lyfta fram frågor som näringslivet tycker är viktigt för sin utveckling. Föreningen ska också vara en bra medspelare, där företag och kommunen ska jobba tillsammans och skapa förutsättningar och nära samarbete med skolan när det gäller utbildning. Kommunen har sin praoverksamhet på entreprenad och det är Växande Älmhult som sköter den, berättar Elizabeth Peltola.

Kommunen ser nyttan med mångfald
Älmhults kommun är i ständig utveckling och ser nyttan med mångfald, respekterar olikheter och arbetar aktivt för jämställdhet. Ett exempel på detta är en kommunvision under rubriken: ”Överraskande Älmhult – internationellt och nära”.
– Trots att vi inte är en stor kommun betyder det mycket för oss att vi har många människor som bor hos oss med annan nationalitet eller bakgrund. Vi har många företag som jobbar på en internationell arena och det är viktigt som kommun att både förhålla oss till det och dra nytta av det. Ett konkret exempel är att kommunen har en internationell skola, vilket är väldigt ovanligt för en kommun i vår storlek, säger Elizabeth Peltola.

Många utvecklingsmöjligheter
Älmhult är, enligt Elizabeth Peltola, en lagom stor kommun med många utvecklingsmöjligheter.
– Vi har ett tryck i kommunen och det händer mycket idag. Närheten gör att människor vet vilka deras politiker är och vilka kontakter de kan använda. Trots att vi är en liten kommun har vi väldigt mycket influenser på internationell nivå. Det gäller främst IKEA, som har mycket kontakter ute i världen, men även många andra företag.
Elizabeth Peltola menar att det viktigaste nu är att ta tillvara på alla möjligheter som visar sig.
– Vi har en långtgående diskussion med IKEA om utveckling av ett nytt handelsområde och ett nytt IKEA-varuhus och vi tittar på vilka spin off-effekter det kan få för arbetslivet. Överhuvudtaget jobbar vi med att göra kommunen lite större. Det är många människor som pendlar in till sina arbeten i Älmhult och då är det viktigt att vi kan växa som kommun. Om vi växer blir det fler människor som kan få jobb i företagen och dessutom får vi in mer skattepengar, som gör att vi kan hålla en bättre kommunal service.
Elizabeth Peltola tillträdde posten som kommunalråd i januari 2007 och är nu inne på sin andra mandatperiod. Hon är i grunden personalvetare, men hon har också jobbat i bankvärlden och inom handikapprörelsen. Just nu är hon tjänsteledig från en anställning som vårdutvecklare på landstinget i Kronobergs län.