Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Helheten är den stora styrkan för Proffice

Proffice bidrar till ökad hållbarhet i Skövderegionen genom att erbjuda verktyg och tjänster som tryggar kompetensförsörjning både på kort och lång sikt. Proffice rör sig genom alla branscher och arbetar med kunder inom såväl det privata näringslivet som den offentliga sektorn. Det är just helheten som är den stora styrkan.

Proffice är en partner som underlättar och stärker under förändring. I uppgång och tillväxt kan Proffice tillföra kompetens genom bemanning och rekrytering. När det istället finns behov av att hålla tillbaka och trappa ner kan Proffice hjälpa till i omställningsarbetet så att det blir så bra som möjligt för såväl anställda som för arbetsgivaren.

Bidrar till tillväxt
Proffice har högt i tak och en stor flexibilitet. Det kan röra sig om snabba insatser vid behov, men även om att vara en långsiktig samarbetspartner som med integritet och kontinuitet stöttar kundföretagen år efter år.
– Uppdragen är ofta långa, och bland kunderna finns många storföretag i regionen. Samtidigt kan vi även stötta det lilla startupföretaget som behöver få tag på rätt kompetens snabbt. Det yttersta målet är att få människor att växa och utvecklas och genom det verkar vi även för en aktiv och tillväxtbenägen arbetsmarknad, säger Malin Fogelin, marknadsområdeschef i regionerna Skövde, Borås, Jönköping och Trollhättan.
Det breda tjänsteutbudet omfattar allt från bemanning, rekrytering och personalstrategiska insatser till mångfaldsarbete och utbildning. Proffice gör dessutom marknadsanalyser och undersökningar i syfte att anpassa arbetskraften efter aktuella behov.
– När vissa branscher har det lite tuffare måste vi snabbt kunna väga upp med kompetens inom andra segment. Arbetsmarknaden är dynamisk, det ställer givetvis krav på vår verksamhet som också måste vara förändringsbenägen och formbar, säger Anna Widgren, rekryteringskonsult i Skövde och Trollhättan.

Förstår förändring
Proffice är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning och rekrytering med över 10.000 anställda. För att kunna hyra ut specialister gäller det att Proffice kan locka till sig bra kompetens, och det i konkurrens med andra arbetsgivare i regionen.
– Vi har ett varumärke som står för mycket positivt, inte minst en trygg anställning. Ofta är vi också vägen in till spännande företag och uppdrag. Vi ska framförallt erbjuda lösningar som lyfter företag och som bidrar till att fortsatt utveckling av både individer och näringsliv.
Malin Fogelin understryker slutligen att Proffice förstår förändring och kan agera. Stillestånd kostar industrin enorma summor årligen, och det gäller att vara proaktiv för att undvika det. Proffice hjälper kunderna att vara mer flexibla och att snabbt kunna anpassa verksamheten efter rådande behov.