Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Helhetslösningar i fokus för Evomatic

Evomatic AB i Karlshamn jobbar med helhetslösningar när det gäller att leverera automationsutrustningar till sina kunder.
– Det särskiljer oss från andra, säger vd:n Jonas Persson.

Evomatic AB arbetar med företag inom så skilda branscher som automotive, livsmedelsindustri, generell industri och engineering. Exempel på specifika branscher som Evomatic verkar inom är fordonsindustrin och möbelindustrin och stora kunder är Volvo, IKEA, Orkla och Sapa för att nämna några.
– Vi säljer vår utrustning över hela landet, men har även en kundkrets utomlands och där vill vi också fortsätta att växa. Speciellt på den nordiska marknaden, säger Jonas Persson.

Komplett lösning
Evomatic är ett komplett automationsföretag med kunskap inom mekanik, elteknik, robotteknik, programmering och installation. Man levererar nyckelfärdiga utrustningar och ansvarar för konstruktion, programmering, installation, driftservice och eftermarknad. Oavsett vad kunderna har för behov inom plockning, packning och palletering – så har Evomatic tekniken och kompetensen för att konstruera pålitliga robotceller som ger ett effektivt produktionsflöde i verksamheten.
– Robotdelen har blivit ett fokusområde för oss. Alla våra utrustningar har robotinnehåll och alla kunder kommer hit och provkör sin utrustning innan vi levererar den. Det skapar förtroende och den här helhetslösningen särskiljer oss från andra, berättar Jonas Persson och platschefen Kenneth Jonsson.

Nya fräscha lokaler
Just nu håller Evomatic på att expandera i Karlshamn. Det ska bli nya verkstads- och kontorslokaler på totalt 2.800 kvadratmeter i Stilleryd och det arbetet pågår som bäst.
Evomatic har funnits i Karlshamn sedan 1998 och har idag 55 anställda medarbetare. Vid senaste bokslutet omsatte företaget 84 miljoner kronor och vid nästa bokslut hoppas Jonas Persson att den siffran ska vara över 100 miljoner kronor.
– Det tror vi på. Vi ser en rejäl efterfrågan på våra tjänster och våra utrustningar och vi har många stora projekt på gång framöver, säger han.