Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Helsingborgs kultur och evenemang är för alla

Nya upplevelser skapas när kultur och evenemang får mötas i en gemensam organisation. Samordningen av konst och kultur, mötesverksamhet, idrottsevenemang och upplevelser inom Helsingborg Arena & Scen har gett resultat långt utöver förväntningarna.

Efter snart tre år som chef för den nya konstellationen kan Helsingborg Arena & Scens vd Max Granström konstatera att bolagets verksamheter har fått ett uppsving. Besöksantalen ökar inom alla kategorier och man märker också att fler och helt nya målgrupper samlas för att ta del av verksamhetens olika delar.
– Om ökningen härrör från att den nya organisationen i sig kan fånga större målgrupper, eller om människor i Helsingborg har blivit mer intresserade av att ta del av konst, kultur, evenemang och idrott i allmänhet och därför besöker verksamheterna oftare, är svårt att säga med 100 procents säkerhet. Vi kan dock med största säkerhet säga att vi är mer synliga nu och bland fler målgrupper än någonsin tidigare, säger Max Granström.

Breddar målgruppen
En teori är att man med samordnade resurser frigör medel som kan användas för viktig verksamhetsutveckling. Det gör i sin tur att man kan satsa mer på egenproducerade koncept, och det har Max Granström många exempel på.
– Den organisation vi har idag möjliggör ett mer konsekvent och långsiktigt arbete för att utveckla alla delar av verksamheten. Om man tittar på de produktioner som vi har idag kan man snabbt se att vi täcker upp väldigt många målgrupper.
Efter att ha rekryterat två strategiska nyckelpersoner i form av en teaterchef och en ny chef för konserhuset, som ska hjälpa till att driva den nya organisationen, har man i Helsingborg lyckats skapa ett programinnehåll som inte finns någon annanstans.
– Fokus på utveckling av verksamheten för att nå nya målgrupper tydliggjordes redan under rekryteringen. Nu ser vi att det har gett resultat, det speglas i ett nytt innehåll i program och repertoarer, tillägger Max Granström.
Några exempel från Konserthuset är yogaklasser till levande musik av en kvartett från symfoniorkestern samt musikstund för barn med fika och klassisk musik som inslag. Detta lockar målgrupper som kanske inte skulle besöka Konserthuset annars.

Ser resultat
Andra incitament som lockar nya målgrupper bedrivs bland annat av Stadsteatern. Där har man etablerat ett nytt koncept som kallas Stadsteatern Plus, där man aktiverar teaterns ytor under dagtid med olika programpunkter.
Ytterligare ett inspel från teatern är att man våren 2018 med statligt utvecklingsstöd kommer sätta upp musikalen East Side Stories i ett av stadens mest socioekonomiska utsatta områden. Tillsammans med invånare i området skapas ett helt nytt innehåll. Invånarna ska själva delta i musikalen och det kan vara bland målgrupper som aldrig tidigare gått på teater; än mindre deltagit i att producera teater. Projektet är en omfattande process med höga förhoppningar.
– Det är nu vi ser resultat av den strategiska satsningen på att bredda för nya målgrupper och det är oerhört glädjande att det faller så väl ut. Jag känner mig mycket hoppfull inför framtiden, säger Max Granström som avslutning.