Lör 27 nov / År 39 / Nr 4 2021

Helsingborgshem visar framtidstro med projekt på Drottninghög

Helsingborgshem understryker gång på gång ambitionen att erbjuda ett varierat utbud av bostäder för olika behov, livsstilar och faser i livet. Drottninghög är byggt under miljonprogrammet och bostadsutbudet har fram till nu varit ensidigt. Omvandlingen till en stadsdel som är integrerad i staden med en blandning av olika upplåtelseformer och variation i bostadsutbudet börjar ta form, och de första detaljplanerna börjar nu förverkligas.

Helsingborgshem tar sitt samhällsbyggaransvar på största allvar. Det märks i samtliga projekt, där alla hållbarhetsperspektiv (ekonomi, miljö och social hållbarhet) förenas. Tillsammans med Helsingborgs stad arbetar Helsingborgshem intensivt i ett omfattande utvecklingsprojekt i form av DrottningH, som precis som namnet antyder omfattar utveckling av stadsdelen Drottninghög. Man strävar efter en utveckling med blandade upplåtelseformer i alla delar av Helsingborg och så även på Drottninghög, där det finns goda utvecklingsmöjligheter även för privata byggherrar. Det handlar om en långsiktigt hållbar utveckling med sociala målsättningar prioriterade i projektet.

Vill involvera privata byggherrar
På Drottninghög bor många barnfamiljer och här finns till exempel en av stadens största och finaste lekplatser. I takt med att områdets byggs ut kommer även skolar och service att utvecklas. Närheten till Knutpunkten och den stundande utvecklingen inom kollektivtrafiken bidrar också till att lyfta området som en centrumnära stadsdel, liksom anläggande av en ny stadspark.
Samtidigt tas krafttag för att utveckla och stärka Drottninghög ytterligare genom att bland annat förtäta med moderna lägenheter varvat med ombyggnad och renovering. Dialog med boende i området är centralt, samtidigt som man vill öppna för nya målgrupper. Målet är att även få in andra upplåtelseformer som bostadsrätter och äganderätter. I samverkan med privata byggherrar är ett stort steg redan taget då mark sålts till fastighetsbolaget Tornet, Riksbyggen och HP Boendeutveckling tillsammans med UBAB.
Nyligen beslutades detaljplanerna för Grönkulla västra. Det pågår också vidare arbete för ytterligare detaljplaner på Drottninghög och här finns möjlighet för andra byggherrar att delta i utvecklingen.

Drottninghög ska förvandlas
Hela Drottninghög genomgår en förvandling som pågår fram till 2035. Redan idag finns en påtaglig positivism och framtidstro kring området, enligt Gunnar Blomé, projektchef staddelsutveckling.
– Så småningom kommer alla delar av Drottninghög att utvecklas, och vi har börjat med att riva en äldre fastighet för att ge plats för två nya, upplyser han. Det blir det första nybygget i Helsingborgshems regi i området. Samtliga projekt ska bidra till övergripande mål inom stadsdelsutveckling: Öppna, Koppla, Förtäta samt Barn i fokus.

Lyfter hela Grönkulla
Inom den södra delen av Drottninghög, Grönkulla, finns redan två nya detaljplaner som håller på att förverkligas. Totalt innehåller detaljplanerna bland annat byggrätter för mellan 500 – 600 nya bostäder och en hög kontorsbyggnad på cirka 45 meter och många av projekten börjar närma sig produktion.
– Vi har redan ett antal projekt i gång, både nyproduktion och renoveringsprojekt, säger Karl Martell, projektchef. Under 2018 planerar vi att starta ytterligare några projekt, bland annat ett kontor som är ett samarbete med Stenströms Skjortfabrik och ett projekt på cirka 150 bostäder som innehåller både lägenheter och radhus.