Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Heltäckande förpackningssystem från Halmstad

Ett stabilt förpackningssystem som samtidigt är så pass heltäckande att det garanterar en hög flexibilitet och anpassningsförmåga. Joker förenar en hög automationsgrad med precision och blir därför ett kostnadseffektivt led i produktionskedjan för i princip allt som kan packas i påse. Konceptet omfattar både maskiner och påsar och lanserades redan 1980.

Joker förpackningssystem har förfinats under de senaste 35 åren och utvecklingen drivs fortfarande av samma innovationskraft och skaparglädje som i början av 1980-talet. Idag säljs systemet, som utvecklats av familjeföretaget Pronova i Halmstad, i samtliga nordiska länder i egen regi och via återförsäljare och licenstagare spridda över Europa.
– Många års utvecklingsarbete låg bakom Joker förpackningssystem redan då det först lanserades. Nu kan vi dessutom lägga till de senaste tre decennierna. Vi har tillfört något nytt i systemet nästan varje år i syfte att göra det lite smartare och lite mer effektivt, säger Malin Hammarsten, marknadsansvarig på Pronova.

Utvecklas tillsammans med marknaden
Eftersom alla företag som behöver packa något i påse är potentiella kunder finns en enorm utvecklingspotential. Pronova märker en ökad efterfrågan inom många segment men kanske mest inom livsmedelsbranschen. Därför har Pronova i år sett till att påsproduktionen blivit livsmedelssäkerhetscertifierad i enlighet med ISO 22000.
– Vi tänker mycket på framtidens förpackningar och vilka krav som kommer att ställas. Förpackningens värde styrs också mycket av känslan den förmedlar och vi strävar efter att kunna erbjuda en exklusivare känsla. Allra helst ska vi överträffa kundens förväntningar, säger Malin Hammarsten.
Det var av en av anledningarna till att Pronova nyligen investerade i en egen 8-färgs tryckpress – att kunna erbjuda högkvalitativt tryck på sina påsar och material. Dessutom behåller de kontrollen över hela processen in-house. Istället för att som tidigare använda sig av en underleverantör för de lite finare trycken så kan de nu ombesörja den tjänsten själva.
– Det optimerar dessutom flödet ytterligare och genererar ett ännu mer kostnadseffektivt erbjudande för våra kunder, tillägger Malin.

Enhetligt resultat med hög kvalitet
Joker ger flera stora fördelar, inte minst ur kostnadssynpunkt. Eftersom processen är automatiserad krävs färre personal i förpackningsledet. Joker är även ur materialsynpunkt ett mycket resurseffektivt system som svetsar ihop och försluter påsarna med sitt innehåll. Resultatet är enhetligt med en genomgående hög kvalitet – varje gång.
Stort fokus har även placerats på användarvänlighet, Joker är enkelt att operera men systemet i sig bygger på långt avancerade och automatiserade processer. Eftersom Pronova även erbjuder kringtjänster som exempelvis tillvalsutrustningar och möjligheten att integrera förpackningsmaskinerna med redan befintlig produktionsutrustning är systemet bland marknadens mest kundanpassade i sitt slag.
– Flexibelt, kostnadseffektivt och användarvänligt. Det var med den ambitionen som Joker först lanserades och det är samma grundläggande värden som styr vår verksamhet för framtiden, avslutar Malin Hammarsten.