Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Heltäckande lösningar inom återvinning

SITA Sverige erbjuder företag och bostadsrättsföreningar långsiktiga lösningar inom avfallshantering och återvinning.
– Vår styrka är att vi är heltäckande och flexibla. Kunden behöver bara ringa ett telefonnummer för att få alla tjänster inom avfallshantering, säger Anders Källberg, säljare på SITA i Gävle.

Affärsidén hos SITA Sverige är att erbjuda kundanpassade tjänster inom avfallshantering och återvinning och därigenom skapa mervärde för sina kunder, ägare och andra i vår omvärld.
– Vi vänder oss mot företag, bostadsrättsföreningar och byggkunder, och erbjuder allt från återvinning och källsortering till containertjänster, slamsugning och hantering av farligt avfall, berättar Anders Källberg.
Sören Stridh, driftledare på SITA i Gävle, tillägger:
– Vi jobbar sedan länge mot stora kunder som Sandvik, Stora Enso och Korsnäs. Nu i dagarna ska vi träffa representanter för Stora Enso för att presentera nya saker.

Lång erfarenhet
SITA har lång erfarenhet av avfallshantering och återvinning av de flesta materialslag. Genom att återvinna avfall och restprodukter på arbetsplatsen skapas en mer klimathyttig hantering samtidigt som kostnaderna minskar för övrig avfallshantering.
Företaget erbjuder också heltäckande containertjänster för avfall och återvinningsmaterial. I utbudet finns containermodeller som passar alla företag och verksamheter, oavsett bransch.
SITA´s slamsugning- och spolbilar löser allt från avloppsproblem till tömning av tankar. Företagets fordonspark inom slamsugning innehåller såväl traditionella slamsugningsfordon som så kallade ADR-fordon.
– Vi ska nu börja satsa på förebyggande underhållsarbeten hos bostadsrättsföreningar. Ett exempel är att spola köksavlopp i lägenheterna med hetvatten för att undvika översvämningar och vattenskador, berättar Anders Källberg.

Stort miljömedvetande
Företagen i Gävle tar i regel ansvar för miljön och är noggranna med återvinning.
– På senaste tiden har företagen blivit mycket miljömedvetna och sorterar avfall i mån av plats. Stora byggföretag som Peab och Skanska är mycket målmedvetna med sortering och statistik, som ingen frågade efter för bara något år sedan, säger Anders Källberg.
Precis som i alla branscher går den tekniska utvecklingen snabbt framåt inom återvinningsbranschen.
– Ja, det kommer nyheter hela tiden. Idag kan till exempel en byggare beställa tömningar direkt på arbetsplatsen via en smart phone och chaufförerna har liksom taxiförare körordrar i bilarna.

Öka sorteringen
Visionen för SITA i Gävle är att öka sorteringen och återvinna mer material.
– Förr i tiden brändes allting, men idag är mycket material handelsvaror. Vi vill sortera ut så mycket som möjligt av till exempel wellpapp, plast och kontorspapper, säger Anders Källberg.
– Vi jobbar också på att utöka servicen mot våra kunder, främst inom industrin, säger Sören Stridh.
SITA Sverige ingår i den internationella koncernen Suez Environnement som tar hand om avfall åt 50 miljoner människor och ser till att det finns dricksvatten hos 91 miljoner människor.
Koncernen genomför ett gediget arbete för att ta sig an de miljöutmaningar världen står inför, särskilt gällande vatten, avfall och för att minska koldioxidutsläppen.