Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Hemfosa bygger hållbart hus för viktiga samhällsverksamheter

Poliser, lärare och läkare är vanliga yrkeskategorier bland de människor som vistas i Hemfosas fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom området samhällsfastigheter ser Hemfosa till att vardagen fungerar så smidigt som möjligt för de människor som ser till att hela Sveriges vardag fungerar.

Kommuner och landsting är de primära kunderna och hyresgästerna för Hemfosa. Deras verksamheter, såsom skolor, polis, äldreboende och sjukvård, är bland de viktigaste för att upprätthålla välfärdsstaten Sverige. Hemfosas uppdrag är därför att beakta som grundläggande ur samhällsbyggnadssynpunkt. Hemfosa har fastigheter över nästan hela Sverige, samt i Norge och Finland.

Utvecklar inom Mälarporten
I Västerås har verksamheten utvecklats mycket under de senaste åren. Västerås är en av Sveriges starkaste inflyttningsorter och det ställer naturligtvis krav på samhällets tjänster, som måste utvecklas i snabbare takt.
Inom Västerås Stad görs just nu stora investeringar i projekt som sträcker sig över flera år, bland annat i en ny fastighet för att samla socialtjänstens olika verksamheter. Fastigheten ligger centralt i stationsområdet och är en del av stadsutvecklingen inom Mälarporten.

8000 kvadratmeter och 400 anställda
Hemfosa vann uppdraget att uppföra, äga och förvalta Socialtjänstens Hus under 2018. Byggnationen omfattar totalt närmare 8000 kvadratmeter och ska snart påbörjas. Hela projektet planeras färdigställas under tredje kvartalet 2021. Socialtjänstens Hus uppförs på Sigurd 6, som varit en del av Hemfosas bestånd under en längre tid.
– Västerås Stad kommer att vara den primära hyresgästen, här har vi tecknat ett avtal på 15 år som omfattar cirka 6900 kvadratmeter. Resterande ytor blir garage med plats för bilpool och laddplatser, samt någon form av handel eller serviceverksamhet som komplement i en lokal på cirka 270 kvadratmeter i markplan, informerar Maria Liderås, regionchef för Mellansverige där Västerås ingår.
Socialtjänstens Hus kommer att rymma närmare 400 anställda och möjliggöra en samlokalisering för Västerås Stads medarbetare inom socialtjänsten. Fastigheten kommer att byggas i Miljöbyggnad Silver, som är standardklassificeringen inom Hemfosa när det gäller nybyggnationer.

Miljöengagemanget går längre
Hemfosa har ett stort engagemang när det gäller miljöfrågor. Att alla nybyggnationer ska byggas för att uppnå Miljöbyggnad Silver är bra, men det krävs andra typer av investeringar för att även äldre fastigheter ska bli mer klimatsmarta.
I samarbete med Länsstyrelsen Västmanlands län har Hemfosa under 2019 gjort en större investering för att bli ännu mer hållbara. För Länsstyrelsen har man då byggt en solcellsanläggning på taket till en fastighet från 1960-talet, samt satt upp ett antal laddstolpar och cykelgarage i området.
– Tack vare solcellsanläggningen kan Länsstyrelsen spara ungefär 150.000 kronor om året, men en ännu större vinst är kanske att man föregår med gott exempel när det gäller hållbarhet genom att bli självförsörjande på el. Vi från Hemfosa hoppas naturligtvis på att få genomföra liknande projekt på ytterligare fastigheter framöver, säger Maria Liderås.