Tis 26 sep / År 41 / Nr 3 2023

Hemsö ser utvecklingspotential i Borås

Hemsö Fastighets AB, Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter, tycker det är viktigt att finnas i en växande stad av Borås storlek.

Hemsö Fastighets AB är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter, såsom äldreboenden, skolor, vårdcentraler och fastigheter för rättsväsende. Fastigheterna finns i Sverige, Finland och Tyskland. I Boråsregionen har företaget tio fastigheter.

– I Borås har vi fastigheter för verksamheter, såsom vårdcentraler, tandvård, förskolor, skolor och äldreboende säger Joachim Hult, Regionchef Väst på Hemsö Fastighets AB.

– Samhällsfastigheter kräver ett ansvarstagande och en personlig närvaro. Vi tycker det är viktigt att finnas i en växande stad av Borås storlek. Därför har vi egen förvaltnings- och driftspersonal på plats, sammanlagt fem personer, tillägger han.

Sedan det fria vårdvalet infördes i Västra Götaland har företaget genomfört lokalanpassningar av vårdcentraler.

– Vi har anpassat ytorna till den nya kostymen och gjort uppgraderingar av lokalerna, så att de blivit mer moderna, berättar Joachim Hult.

Ser utbildningscentrum på sikt
Inom skolsegmentet kan det bli tal om projektutveckling på sikt. Det gäller Björkängsgymnasiet på ca 12.000 kvm. Huset byggdes som vårdskola för landstinget en gång i tiden, men har även varit Komvux. Fram till halvårsskiftet 2016 används byggnaden som evakueringsskola under tiden som kommunen renoverar andra skolor.

– I byggnaden skapar vi en stor förskola på ca 1.300 kvm för Borås Stad, samtidigt som vi tittar på hur vi kan utveckla lokalerna för framtidens behov. Vi ser fastigheten som ett utbildningscentrum på sikt och det kan bli fler än en hyresgäst, även privata skolor. Fastigheten ligger i ett fint område med lite trafik och nära till friluftsaktiviteter, 10-15 minuter från centrum.

Joachim Hult ser potential i Borås, inte minst på grund av den utveckling som sker i Regementsstaden (gamla I 15).

– Det kommer finnas behov av samhällsfastigheter när man bygger en ny stadsdel och vi vill som stor aktör på marknaden för samhällsfastigheter givetvis finnas med i det arbetet med vår kunskap och erfarenhet.

Borås har en vision kring hållbar tillväxt (ekonomisk, social och ekologisk), något som ligger helt i linje med Hemsös verksamhet.

– Hållbarhet är centralt för oss. Vi bygger in hållbarhetsaspekten i avtalen med våra hyresgäster. Vi jobbar till exempel mycket med energianvändningen i våra hus och har bland annat en hel del av dem certifierade enligt Greenbuilding. Det är ett kvitto på gott hållbarhetsarbete i vår förvaltning och drift. När vi producerar nytt har vi som krav att det ska uppfylla Miljöbyggnad, nivå Silver, enligt Sweden Green Building Councils klassning. Vi använder även SundaHus Miljödata för att säkerställa medvetna materialval. Det bidrar till att vi slipper eventuella belastningar framöver.

En utmaning vid förvaltning av samhällsfastigheter är att lokalerna är specialanpassade för verksamheten.

– När vakanser uppstår söker vi i första hand inom våra kategorier för att hitta lämpliga hyresgäster till våra lokaler. Våra kategorier är vård, skola, äldreboende och rättsväsende, avslutar Joachim Hult.