Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Hemsö skapar god tillväxt i Skåne

Hemsö är en lokalt förankrad fastighetsägare inom samhällsfastigheter som förskolor och skolor, äldreboenden samt lokaler för rättsväsende och sjukvård. Hemsö växer över nästan hela Sverige – och då inte minst i Skåne där en nytillträdd regionchef börjat profilera för en mer offensiv tillväxt.

Berit Christenson har i rollen som regionchef för Hemsös region Syd, omfattande Skåne, Halland och Blekinge, satt upp flera expansionsmål inom de fyra fastighetskategorierna som Hemsö står för. Gemensamt för samtliga är fokus på ökad hållbarhet med större utbud av lokaler för utveckling och ett mer effektivt nyttjande av befintliga resurser.
– Våra hyresgäster finns framförallt inom stat, kommun och landsting men vi tillhandahåller även samhällsnära lokaler för privata aktörer. För alla kundgrupper gäller långsiktiga och hållbara avtal, där vi som fastighetsägare och hyresvärd ska bidra till att utveckla hyresgästens verksamhet genom att tillhandahålla och anpassa bra lokaler, säger Berit Christenson.

Med hållbarhet som affärsidé
Visionen för hela Hemsö är att bli den bästa fastighetsvärden för samhällsservice. För att uppnå en sådan vision krävs ett skarpt engagemang inom alla aspekter av hållbarhet.
– Utvecklingen i Skåne sker delvis tillsammans med befintliga hyresgäster som Malmö Stad, Internationella Engelska Skolan, Region Skåne, Kunskapsskolan och Polismyndigheten. Det visar på en väletablerad och långsiktig verksamhet, menar Berit Christenson.
För att bli ännu mer hållbara för framtiden sätter Hemsö allt större krav på sin egen utveckling. Ett tydligt exempel är att alla nybyggen ska certifieras enligt svensk standard Miljöbyggnad nivå Silver eller högre. Även inom det befintliga beståndet har Hemsö fokuserat på förbättringar, bland annat genom energieffektivisering med certifieringen Green Building.
– Sedan en tid tillbaka har vi identifierat hållbarhet som en central del av vår affärsidé. En stor hållbarhetsanalys pågår internt där vi just nu arbetar med att kartlägga vilka områden som ska utvecklas mer framöver, berättar Emma Weman, hållbarhetschef på Hemsö i Sverige.
– Energieffektivisering är en stor del, men även insatser för ökad social hållbarhet med tillgängliggörande av större ytor. Vi kommer också att satsa mer på våra multihallar som kombinerar flera olika verksamheter på gemensamma ytor, tillägger hon.

Bra med kunskapsutbyte
Med fastigheter i över 100 svenska kommuner når Hemsö en stor målgrupp – och visionen är att bli ännu mer heltäckande under kommande år. I region Syd är det framförallt inom fastighetskategorin äldreboende och utbildning som Hemsö kommer att utvecklas framöver, då samhällets efterfrågan är som tydligast här.
– Det byggs många nya skolor i Sverige generellt och nationellt äger och förvaltar vi ungefär hundra utbildningsfastigheter. Naturligtvis finns det planer på att bygga fler i närtid. Det jag imponeras över inom Hemsö är att vi har en god kunskapsöverföring mellan våra olika regioner och mellan projekt, något som annars kan vara svårt att förverkliga. Med ett bra kunskapsutbyte kan vi nyttja våra befintliga resurser fullt ut och satsa ännu mer på samhällsutvecklande åtgärder, säger Berit Christenson som avslutning.