Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Hemsö visar vägen för grön omställning inom fastighetsbranschen

Hemsö vill vara den bästa fastighetsvärden för samhällsservice. Genom att skapa mervärden och långsiktiga relationer uppnår Hemsö visionen och bidrar dessutom till att utveckla en god samhällsservice inom äldreboende, skola, vård och rättsväsende. Samtliga är verksamheter som förutsätter säkra och trygga lokaler och det kan Hemsö garantera tack vare ett långsiktigt engagemang.

Hemsö äger omkring 315 fastigheter för samhällsservice varav de flesta finns i Sverige, men Hemsö växer även utanför landets gränser. Fastigheternas samlade marknadsvärde uppgår till närmare 25 miljarder kronor.
Med lokal närvaro i över 90 svenska kommuner blir Hemsö en naturlig samarbetspartner i utvecklingen av moderna samhällstjänster i ett förändringsbenäget samhälle. I Göteborg kretsar arbetet nu kring den sista utvecklingsetappen i Sannegården, Norra Älvstranden, efter en framgångsrik etablering i expansiva Kvillebäcken på Hisingen.

Markerar grön omställning med Kvillebäcken
För drygt ett år sedan förvärvade Hemsö en fastighet i Kvillebäcken, som är ett nytt område med stark hållbarhetsprofil i Lundby på Hisingen.
Informellt kallas fastigheten för Energihuset då den är byggd mycket energieffektivt samt med hållbara material enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad, nivå Silver. Bland hyresgästerna finns exempelvis Folktandvården och Backa Läkarhus.
– Det är oerhört viktigt att vi kan vara med och påverka fastighetsbranschen mot en mer hållbar inriktning. Vi har redan lyckats certifiera flera fastigheter, bland annat Energihuset, enligt bestämmelserna för Green Building. Eftersom det ofta handlar om äldre fastigheter ser vi detta som ett kvitto på att vi verkligen kan ställa om inom branschen. Om vi lyckas så kan andra aktörer också göra det, menar Hemsös regionchef Joachim Hult, som ansvarar för region Väst där Göteborg ingår.

Ny mötesplats i Sannegården
Efter framgångarna med Kvillebäcken går Hemsö vidare med projektering av Centrumhuset, den sista pusselbiten i det långsiktiga utvecklingsarbetet som pågått under många år i Sannegården på Norra Älvstranden.
Tillsammans med AF Bygg Göteborg AB ska Hemsö utveckla Centrumhuset som en ny mötesplats i Sannegården. Lokalerna kommer till största delen att fyllas med vårdrelaterad verksamhet och specialanpassade bostäder inom ramen för BMSS (Boende med särskilt stöd), men det kommer även att finnas utrymme för andra serviceinriktade verksamheter.
– Vi har precis påbörjat arbetet med att fylla lokalerna och söker nu efter lämpliga hyresgäster som vill vara med och utveckla en viktig del av inre Sannegården tillsammans med oss, informerar Joachim Hult.
Den totala uthyrningsbara ytan i Centrumhuset blir omkring 4100 kvadratmeter fördelat på fem plan. Utöver det byggs ett garage i källarplan. En viktig del av framtidsvisionen för Centrumhuset är att det ska vara en kreativ miljö som lever dygnet runt tack vare en rik mångfald av olika verksamheter som möts i lokalerna.

Frihamnen blir hållbar stadsdel
En ny stadsdel håller på att växa fram i Frihamnen där det nu planeras för nya bostäder varvade med verksamhetslokaler. Med det föds även behovet av lokaler för samhällsservice i området, en utveckling som Hemsö gärna är med och driver.
– Vi kommer att följa Frihamnens utveckling men ännu är inget beslutat om vad som ska byggas när det gäller samhällsnära service. Att Frihamnen ska utvecklas som en ny hållbar stadsdel är dock fastställt och här hoppas vi på att få vara delaktiga, säger Joachim Hult till sist.