Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Hemvändare skolar nya entreprenörer och stärker Skellefteås attraktionskraft

I Skellefteå finns en vision om att bli bättre på nyföretagande. Det görs en rad offentliga investeringar, bland annat i en ny centrumnära science park som ska ge näring åt nya företag. Inom näringslivet görs också betydande satsningar som får en positiv inverkan på Skellefteå som etableringsort. Här utgör den lokala entreprenören Petter Mikaelsson ett bra föregångsexempel med sin senaste investering i entreprenörskolan No Plan B.

Petter Mikaelsson är en hemvändare som lyckats bygga upp en expansiv företagskoncern med Skellefteå som utgångspunkt. Nu vill han ge något tillbaka till regionen och har därför startat upp det egenutvecklade utbildningskonceptet No Plan B, som är en unik entreprenörskola med första intag nu till hösten.

Entreprenörskap på riktigt
Som grundare och koncernchef för det expansiva och rikstäckande Repay har Mikaelsson god kännedom om vad som krävs för att bygga framgångsrika företag. Den kunskapen kommer han att dela med sig av till deltagarna i No Plan B. Redan under utvecklingen av konceptet var Petter inriktad på att själv aktivt delta i handledningen av de åtta deltagare som från och med augusti kommer att ägna ett läsår åt att lära sig entreprenörskap. På riktigt.
– När det gäller entreprenörskap så fungerar det ungefär på samma sätt som med ett hantverk. Man måste lära sig det genom att praktisera det. Därför kommer utbildningen att vara mycket praktiskt inriktad, med verkliga projekt som knyter an till aktuella frågeställningar i riktiga företag, förklarar Petter.
Minst två av deltagarna kommer att erbjudas delägarskap om fem procent i ett befintligt företag vid utbildningens slut. Det företaget bedrivs därefter som ett eget bolag där tanken är att det inom några år ska utvecklas till ett majoritetsägande. Och den enda insatsen från utbildningsdeltagaren är hårt arbete. No Plan B kräver dock en helhjärtad satsning, utbildningen kommer att kräva mer än heltid och ett engagemang utöver det vanliga.

Inspiration från framgångsrik koncern
Petter Mikaelsson har med samma värderingar och idéer som genomsyrar No Plan B byggt upp den snabbväxande koncernen Repay, som anses vara en av Sveriges främsta aktörer när det gäller kapning och skärning av plåt.
Eftersom verksamheten är renodlad och enbart fokuserar på en sak så finns en mycket gedigen kunskap kring plåt inbäddad i Repay. Kunskapen kommer kunderna till gagn i form av ökad lönsamhet. Som exempel kan Repay skära detaljer för flera kunder samtidigt på samma plåt och därmed få ut maximalt av råvaran.
– Genom att vi använder så mycket som möjligt av varje plåt kan vi pressa priset och samtidigt uppnå gynnsamma miljöeffekter. Det viktigaste är dock att vi kan dela med oss av vår kunskap och därmed se till att kunden alltid köper rätt produkt till rätt pris. Det är nog vår främsta konkurrensfaktor, säger Petter.
I branschen är det samtidigt viktigt att man kan agera snabbt. Det kan Repay tack vare stora lager. Kraven kan se olika ut beroende på vilken typ av verksamhet kunden bedriver, men gemensamt för de flesta kunder – oavsett bransch och inriktning – är att stillestånd i processen kostar pengar. Då gäller det att Repay kan leverera rätt produkt i rätt tid, något som under årens lopp blivit företagets signum.

Entreprenören: ”Ansvar är viktigt”
För att skapa tillväxt och för att sprida den kultur och den kompetens som har skapats inom Repay till andra verksamheter startades således No Plan B i fjol.
Petter Mikaelsson ser fram emot uppstarten av entreprenörskolan och ser hela investeringen som en viktig insats för Skellefteås attraktionskraft. Som avslutning säger han:
– Jag startade Repay därför att jag tycker ansvar är viktigt. Detsamma gäller för No Plan B. Att ha en drivkraft för att förändra och förbättra innebär också ett ansvar där man ser till flera parametrar. För min del handlar det om att skapa något hållbart för regionen, något som ligger i linje med Skellefteås tillväxtmål. Jag har varit med om en fantastisk resa med Repay och den erfarenheten ska jag dela med mig nu via No Plan B.