Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Hifab har lång erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen

Affärsidén hos Hifab är att vara en oberoende konsult med målet att skapa en bättre framtid, oavsett vilken typ av projekt man står i spetsen för. I Sverige arbetar företaget inom hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö och energi.

Hifab, som har mer än 65 års erfarenhet av fastighetsbranschen, bygger en hållbar framtid både i Sverige och utanför landets gränser.
– Vi är det största projektledarföretaget inom vår bransch i Sverige. Vårt fokus är att vara de vassaste projektledarna på marknaden med en bra mix med ingenjörer och lokalutvecklare och ur användarperspektiv skapa de bästa fastigheterna och de nöjdaste kunderna, säger Jeanette Norrman, regionchef på Hifab i Malmö.
Året var 1947 då Bror Hultström grundade sitt företag Hultströms Intecknings- och Fastighetsaktiebolag, som senare skulle bli Hifab.
– Som projektledare är vi med i det tidiga idéskedet och är ute på arbetsplatsen som byggledare. Därefter utför vi kontroll och besiktning. Våra kunder består till cirka 70 procent av offentliga och 30 procent privata kunder, berättar Jeanette Norrman.
Hifab har en lång meritlista både när det gäller svenska och internationella uppdrag. Företaget leder projekt i ett 20-tal länder och varje år genomförs mer än 1500 uppdrag med skiftande storlek, innehåll och omfattning.

Aktuella projekt
Bland aktuella projekt som Hifab i Malmö varit involverad i kan nämnas Nya Strålbehandlingen vid Skånes universitetssjukhus Lund, där en nybyggnad om cirka 11.000 kvadratmeter stod klar i våras för att möta de ökade behoven av behandling. Ett annat projekt, som Hifab varit involverad i, är den nya akutmottagningen och infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus Malmö, där en nybyggnad om cirka 20.000 kvadratmeter och en ombyggnad om cirka 5000 kvadratmeter utförts.
Ett projekt av ett helt annat slag, och som pågår just nu, är en ny regionbussterminal med underliggande cykelparkering på Centralplan Öst i Malmö. Det ska bli en underjordisk cykelanläggning med plats för cirka 2000 cyklar i tvåvåningsställ och med en separat låst sektion med platser man kan abonnera på via sitt JOJO-kort.
– Vi deltar också som projekteringsledare i ett kontorsprojekt benämnt Glasvasen för byggherren Jernhusen som ska uppföras nordväst om Malmö C i stadsdelen Södra Nyhamnen. Första etappen innefattar ett kontorshus, Glasvasen, som med sin rundade form kommer att bilda entré mot området från kringliggande gator. Huset kommer att ha sex våningar och erbjuda sammanlagt 7000 kvadratmeter kontorsyta samt café och handel i bottenplanet med ingångar från det nya torget mot Malmö C, berättar Jeanette Norrman.

Hård konkurrens
Som i så många andra branscher är det naturligtvis också konkurrens om uppdragen i fastighetsbranschen.
– Vi har konkurrens från både enmansföretagare och företag som är ungefär lika stora som vi och större. Men vi klarar oss bra eftersom vi har många offentliga beställare och mycket bygger på ramavtalsupphandlingar, säger Jeanette Norrman.
En annan marknad som växer hos Hifab är Lokalplanering och utveckling där man optimerar kundens lokaler ur ett långsiktigt hållbart perspektiv.
Hifab har totalt cirka 400 medarbetare och i Region Syd har företaget kontor i Malmö, Helsingborg och Halmstad.
– Hifab har generellt ett tillväxtmål på 15 procent om året, men här i Malmö har vi potential och förutsättningar för att bli dubbelt så stora på sikt, säger Jeanette Norrman.