Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

HIP löser stora utmaningar inom industrin

Vad kan vara mer rätt i en tid av ständig jakt på resursbesparing och miljövinst än att minska energi- och materialåtgång och samtidigt uppnå högre prestanda? På teknikföretaget Quintus Technologies i Västerås manifesteras hållbarhet genom utveckling av nästa generations tillverkningsprocesser.

Sambandet mellan additiv tillverkning (3D-printing) och så kallad HIP-teknik bygger enkelt uttryckt på att få ut mer kapacitet ur mindre resurser. HIP står för Hot Isostatic Pressing och själva tekniken bygger på en av Quintus Technologies utvecklad metod för att med högt tryck och temperatur förbättra egenskaperna hos 3D-printade metallkomponenter.

Varför tillämpa HIP-teknik?
Den moderna industrin fokuserar på att skapa mer robusta och hållbara produkter – som samtidigt väger mindre och därmed också kräver mindre resurser att framställa. Detaljer som framställs genom metallisk additiv tillverkning håller låg vikt och kan produceras nästan helt utan svinn. Den stora utmaningen ligger i att komponenter som framställs med hjälp av en additiv tillverkningsprocess är porösa och behöver efterbehandlas innan de kan användas.
– Behandling, det vill säga den process som sker i våra maskiner med HIP-teknik, ger materialet de egenskaper som eftersträvas i fråga om hårdhet och seghet, samt bättre skydd mot metallutmattning och högre hållfasthet. Dessa egenskaper krävs för att komponenterna ska kunna användas i avancerade industriella processer, förklarar Jan Söderström, vd på Quintus Technologies.
Tillsammans med flyg utgör energi, fordon och ortopediska implantat de största affärssegmenten för Quintus Technologies. Den gemensamma nämnaren för dessa industrier är att de vill sänka vikt och därmed även materialåtgång i sina produkter. Då måste också materialegenskaperna bli bättre. 3D-printing i kombination med Quintus Technologies HIP-teknik gör att materialförlusten blir nära noll i jämförelse med metallgjutning.

Säkrar tillväxt med bra relationer
Quintus Technologies har under flera år vuxit kraftigt inom samtliga affärssegment. Tillväxten ligger på ungefär 20 procent årligen, och är mycket beroende av utökade samarbeten med såväl materialtillverkare som tillverkare av utrustning för metallisk additiv tillverkning. Nuvarande situation i världen kan påverka tillväxten kortsiktigt.
– Konjunktursvängningar och förändringar i omvärlden påverkar naturligtvis verksamheten, speciellt då nästan allt vi levererar hamnar utanför Sverige. Samtidigt ska man komma ihåg att de maskiner vi utvecklar och bygger uteslutande är mycket stora investeringar som inte görs över en natt. Vi har mycket väletablerade kundrelationer med långa avtal, säger Jan Söderström.

Kompetensutvecklar in-house
Under 2019 har Quintus Technologies etablerat starkare samarbeten i Japan, som är en stor och viktig marknad med dominerande energi-, flyg- och fordonsindustrier. Mycket kunskap från japansk industri kan högst sannolikt importeras tillbaka till Sverige.
– Ingenjörskunskap är en bristvara i Sverige och att rekrytera rätt kompetens är en utmaning, konstaterar Jan Söderström. Utbytet med Japan är en del av lösningen. Vi har även startat ett traineeprogram för ingenjörer som vi vet fungerar och ger bra resultat. Vi kommer att fortsätta satsa på kompetensutveckling in-house och att marknadsföra industrin som en attraktiv framtidsbransch.