Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Hiss-Craft – din partner när det gäller hissar

Inriktningen hos Hiss-Craft är i första hand ombyggnader och service av hissar, men företaget utför även nyinstallationer.
Hiss-Craft finns i Stockholm, Norrland och Skåne.

De tre bolagen i Stockholm, Norrland och Skåne är fristående med egna organisationsnummer. Företagen samarbetar med varandra och har gemensam administration i Täby, Stockholm.
Hiss-Craft i Norrland AB har enheter i Sundsvall/Timrå och Östersund. Företaget startades 2008 och sysselsätter idag totalt elva anställda.
– Tanken när företaget startade var att vi skulle hålla på med ombyggnader, service och reparationer, men efterhand har vi utökat verksamheten och nu säljer vi även nya hissar, berättar Stefan Persson, delägare och säljare på Hiss-Craft i Norrland AB.
Hiss-Craft arbetar med allt från handikapphissar hemma hos privatpersoner till stora bilhissar.
Företaget har även samarbete med Portleverantörer och nu senast med Dentro Lift som tillverkar lyftbockar för tunga fordon som lastbilar och lok.
Upptagningsområdet för Hiss-Craft i Norrland är hela Västernorrland och Jämtland och kundkretsen består av kommuner, industrier, privata fastighetsägare och stora fastighetsbolag som till exempel Diös Fastigheter AB.
Samtliga av Hiss-Crafts åtaganden och arbeten utförs och genomförs enligt företagets dokumenterade kvalitets- och miljöarbete med utgångspunkt från kundernas krav, specifikationer och önskemål. Hiss-Craft arbetar enligt ett dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem motsvarande ISO 9001:2000.

Hög flexibilitet
– Vår styrka är att vi har en mycket hög flexibilitet och kan jobba med alla typer av hissar. Våra konkurrenter har standardprodukter som ofta måste in i standardschakt, men vi kan anpassa våra hissar till vilket schakt som helst, berättar Stefan Persson.
Ledorden för Hiss-Craft är:
• närhet till sina kunder
• ett brett och djupt hisskunnande
• starka personliga engagemang
Hiss-Craft är helt obundet i förhållande till branschens stora aktörer.
Ett kommande projekt för Hiss-Craft i Norrland är installationer av fyra på hissar på Hällbergsskolan och Kommunhuset i Sundsvall på uppdrag av Sundsvalls kommun. Två av hissarna ska bytas ut och två är nyinstallationer.
Ett annat projekt är att bland annat byta ut fem hissar åt Landstinget på Örnsköldsviks sjukhus och lite dörrbyten.
Under våren ska företaget också leverera hissar till en ny kraftstation som ska byggas i Krokom.
En annan specialitet är att byta ut ”smalhissar” i befintliga schakt, till exempel en skruvhiss blir en hydraulhiss som kan begränsas till att dra högst 10 amp och ändå få större kapacitet på både last och hastighet.
Verksamheten går bra för Hiss-Craft i Norrland och företaget kommer inom kort att utöka personalstyrkan med två-tre man.