Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Historia skrivs i Skellefteå

Maskinbyggare och verktygsmakare har mycket gemensamt. De kan framförallt dra nytta av varandras kompetenser för att skapa ett konkurrenskraftigt erbjudande där maskinkonstruktion möter avancerad komponenttillverkning. VTT visar med sin framgångssaga hur det är möjligt.

När maskinbyggaren Teamteknik köpte verktygsmakaren Vetab och bildade VTT skrevs historia i Skellefteå. En ny typ av företag bildades där man verkligen tar vara på de ursprungliga spetskompetenser som fanns i de tidigare bolagen.
Det handlar om mycket mer än att slå ihop och samverka, det handlar om nyskapande genom att framhäva det som var och en är bäst på.
– Den nya organisationen kan samordna betydligt större uppdrag än vad de tidigare företagen kunde var för sig. Vi har en gemensam värdegrund och vision, men fortsätter samtidigt att stärka de värden som både Teamteknik och Vetab byggt upp under många år, förklarar Örjan Delborn, vd på VTT och tidigare ägare av Vetab.

Långa relationer
Maskinbyggnad, specialutvecklade lägesställare, finmekanisk bearbetning och automationsservice varvas nu med utveckling av såväl verktyg som tillverkning av avancerade komponenter.
– Vi är lyhörda inför marknadens krav och strävar efter att utvecklas tillsammans med våra kunder, fortsätter Örjan Delborn. En trend som vi uppmärksammat är att kunderna i allt större utsträckning söker en leverantör som kan ta sig an fler uppgifter. Det har VTT svaret på.
Teamteknik har bland annat tillverkat Atlas Copcos slipmaskiner för underhåll av bergborrkronor sedan 1975 och det arbetet fortsätter nu under VTT. Vetab har på sitt håll arbetat upp långa relationer inom verktygs- och komponenttillverkning.

Rekryteringsbehov
VTT är det bästa av två världar. Hantverket bakom verktygstillverkning är en styrka som förgyller utvecklingen av specialbyggda maskiner. Det skapar dessutom spännande arbetsuppgifter som lockar nya talanger.
– Vi söker medarbetare som är intresserade av precision och utveckling inom verkstadsteknik. Våra tillväxtmål förutsätter tillgång till rätt kompetens, säger Örjan Delborn.
I skrivande stund söker företaget rekrytera både konstruktörer och erfarna mekaniker.