Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Historiskt avtal för öländskt familjeföretag

Världens största företag inom produktdatahantering söker sig till Öland. Innan sommaren tecknades ett avtal som lär bli historiskt för familjeföretaget OPV In-Store Promotion i Färjestaden. Som samarbetspartner till det globala storföretaget 1WorldSync har det lilla familjeföretaget idag ett komplett tjänsteutbud omfattande allt från bild- och produktinformationshantering till avancerade datapoollösningar.

OPV In-Store Promotion var redan innan avtalet tecknades med 1WorldSync Sverigeledande inom produktinformation. Positionen förstärks genom att man numera har tillgång till det större företagets resurser med unik know-how och ett kraftigt utökat tjänsteutbud. 1WorldSync är exempelvis certifierade för Global Data Synchronisation Network (GDSN), vilket ger OPV In-Store Promotion full täckning för GS1-certifierade produkter och tjänster.

Allt inom produktinformation
OPV In-Store Promotions vd Johan Danielsson är mycket nöjd med samarbetet.
– 1WorldSyncs system används över hela världen. Tack vare samarbetsavtalet kan vi nu erbjuda den svenska marknaden en betydligt större tjänsteportfölj som omfattar i princip allt inom produktinformation. Våra kunder får tillgång till ett globalt system som ser likadant ut oavsett var man befinner sig, de kan därmed skapa interna synergier på ett helt nytt sätt, menar Johan.
Att 1WorldSync valde OPV In-Store Promotion är inte förvånande, eftersom det Ölandsbaserade företaget är marknadsledande i Sverige och har lång erfarenhet när det gäller svenska kunders förväntningar och krav.
– 1WorldSync såg möjligheten att komma in i Sverige via en partner som verkligen känner den svenska marknaden och vilka krav som ställs här. Den kunskapen har vi och därför valde de oss, bekräftar Johan.

Bättre marknadsföring
Tillsammans med 1WorldSync erbjuder OPV In-Store Promotion varuproducenter och detaljhandelskedjor ett komplett system för validering, hantering, lagring och distribution av artikeldata och bilder enligt GS1-standard.
– Informationen kan enkelt delas och uppdateras mellan olika aktörer, oavsett var i världen de befinner sig. Det är ett enkelt och funktionellt system som kapar flera led i arbetet med att utveckla, uppdatera och lagra produktinformation. Vilket i sin tur gör det enklare för detaljhandeln att marknadsföra sina produkter och därmed säkra lönsamhet, förklarar Johan Danielsson.

Växande arbetsgivare lokalt
OPV In-Store Promotion är aktiva i Skandinavien och har siktet ställt på expansion över hela norra Europa. Systemet finns tillgängligt på de stora världsspråken och därmed är tillväxtmöjligheterna i det närmaste oändliga för Ölandsföretaget. Johan Danielsson tillägger:
– Även om vi har alla möjligheter att expandera utanför Sverige så finns våra största kunder fortfarande i de svenska storstadsregionerna. Eftersom vi kommer att utöka vår verksamhet så kommer vi också att behöva anställa, det gör oss till en viktig aktör och en växande arbetsgivare lokalt här på Öland.