Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Hjälpsamma insatser bättre än pekpinnar

I takt med att levnadsstandarden förbättras världen över ökar även avfallsmängden. Det sätter press på samhället att generera och stötta insatser för avfallsminimering samt ökad återvinning. Familjeföretaget Falkenberg Recycling verkar för att återvinningsgraden av metallskrot ska öka inom hela industrin.

På Falkenberg Recycling vill man inte stå för pekpinnar utan snarare för hjälpsamma insatser som gör skillnad.
– Genom att vara flexibla och hjälpsamma kan vi möta våra kunder på ett sätt som gör det enklare för dem att återvinna mer. Vi är ett litet företag i branschen men vi är lokala och vi känner vår marknad. Vi tar snabba beslut och kan hålla bra priser tack vare vår närhet till kunderna, säger Ida Andersson, vd och delägare.

Vad återvinns?
Järn- och metallskrot från industri och samhälle är Falkenberg Recyclings enda inriktning. Därför är anläggningen helt anpassad för att ta hand om just dessa material.
– Att vara en aktiv partner i kundernas återvinningsarbete, och ständigt vara lyhörda inför förbättringar, är viktigast för oss. I det ingår att bidra till att kundernas lönsamhet ökar med en mer effektiv sortering. Så rena fraktioner som möjligt är naturligtvis det bästa men vi återvinner nästan all form av metallskrot, förklarar Ida Andersson.
De svenska smältverken har mycket höga krav på renhet i sina fraktioner. Slutkunderna för de fraktioner som Falkenberg Recycling oftast hanterar finns bland annat i Spanien och Turkiet, och därför sker själva smältprocessen där.
– Det mesta som återvinns från svensk industri är just blandade fraktioner och vi har hittat bra samarbetspartners som hjälper oss att ta hand om så mycket som möjligt och så optimalt det bara går.

Kan mer återvinnas?
Ida Andersson betonar att vi i Sverige är bra på att återvinna metallskrot över lag, men bra kan alltid bli bättre. Genom att Falkenberg Recycling kommer att satsa mer på att synas framöver så hoppas man också på att kunna uppmuntra till en ökad återvinning.
Det är i första hand kunder i Halland med omnejd som är aktuella för Falkenberg Recycling, och då naturligtvis för att hålla nere transporterna.
– Metallskrot som står i något lager och tar upp plats kan omvandlas till något värdefullt någon annanstans. Det tål att tänkas på en stund – de flesta industribolag likväl som privatpersoner har säkerligen något att bidra med här, tror Ida Andersson.