Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Hjärtat i Halmstads miljöarbete

Som miljöföretag har Halmstad Energi och Miljö, HEM, ett mycket viktigt samhällsuppdrag där kontinuerliga investeringar i ny miljö- och klimatsmart energiteknik är en central del av verksamheten. Det handlar inte minst om satsningar som gynnar Halmstads invånare, och det nya solcellsprojektet är ett solklart exempel på hur det kommunalägda energi- och renhållningsbolaget drar sitt strå till stacken i samhällets gemensamma strävan efter hållbar utveckling.

HEM har en stark miljöprofil där man framförallt hjälper kunderna att göra rätt tack vare medvetna erbjudande. Halmstadborna erbjuds nämligen 100 procent vattenkraftsproducerad el utan extra kostnad, och lokala företag kan dra nytta av den klimatsmarta tjänsten Totalenergi. Totalenergi sparar både tid och pengar genom att HEM tar över, driftar och underhåller kundens energianläggning.
– För oss är det oerhört viktigt att bibehålla attraktiva prisnivåer på våra tjänster. Trots att vi återinvesterar och bygger ut kan vi erbjuda ett av Sveriges lägsta priser för bland annat fjärrvärme. Att vara prismässigt konkurrenskraftiga utgör också en viktig del av vår hållbarhetsambition, berättar vd Monica Karlsson.

Halmstads största miljöprojekt
Hjärtat i Halmstads energisystem är avfallsförbränning för fjärrvärmeproduktion i Kristinehedsverket. Tack vare fjärrvärmen har koldioxidutsläppen i Halmstad minskat drastiskt under de senaste 20 åren.
HEM bidrar starkt till Halmstads miljöambition, och vill bli ännu bättre. Ett antal projekt illustrerar de högt uppsatta miljömålen, där bland annat nya satsningar på fjärrkyla inräknas. HEM arbetar också kontinuerligt med att vädersäkra elnätet och uppgraderar nu även ett par pannor vid Kristinehedsverket.
Den enskilt största satsningen utgörs dock av den nya solcellsanläggningen i Skedala, ett projekt som kommer att lyfta både HEM och Halmstad till nya höjder.

Från deponi till ren energi
Beslutet om den nya solcellsanläggningen kom lagom till sommaren i år. Anläggningen ska byggas på den gamla Skedaladeponin, ett område med mycket mark som i princip inte går att använda till någon annan typ av verksamhet. Som gammal deponi har området ibland fått en negativ stämpel, något som HEM nu tvättar bort tack vare den nya, klimatsmarta solcellsanläggningen som troligtvis också blir Sveriges hittills största. Halmstadborna kommer att erbjudas möjlighet att både köpa klimatsmart solenergi och andelar i själva anläggningen.
– Projektet stärker helt klart vår redan väletablerade miljöprofil, säger Monica Karlsson. Förutom de uppenbarliga miljöfördelarna för Halmstads egen räkning kan vi också inspirera besökare till att satsa på egna solceller, då har vi tagit ytterligare ett steg mot en hållbar framtid. Området kommer i framtiden att förknippas med ren energi istället för med deponering av avfall, som tidigare var fallet.

En del av framtidsvisionen
Upphandlingen startar nu under hösten och byggnation kommer att inledas så snart som möjligt med drifttagning redan nästa år.
– Med en effekt på upp till 500 kW blir anläggningen landets största. Årsproduktionen blir cirka 450 000 kWh vilket motsvarar årsförbrukningen för omkring 90 hushåll. Efterhands hoppas vi på att utöka effekten till det dubbla. Projektet är en viktig del av arbetet för att nå våra framtida mål, konstaterar Monica Karlsson avslutningsvis.