Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

HKScan skapar tid för en godare vardag

Livsmedelsföretaget HKScan står för svenskt mathantverk och svenska traditioner. I dagens heta debatt kring maten och dess ursprung bidrar man i allra högsta grad med sin expertis och erfarenhet. Grundat på flera decennier av aktivt arbete för att svenska konsumenter ska kunna njuta av en god och lättlagad måltid har HKScan lyckats bygga upp en koncern som genomsyras av äkta svensk matglädje.

När man talar om svenskt mathantverk är det många som direkt tänker på det anrika varumärket Scan. Det är ett resultat av flera års intensivt varumärkesbyggande som nu bär frukt i form av en mycket hög igenkänningsfaktor. Konsumenterna vet att de kan lita på såväl koncernen HKScan som varumärket Scan, som alltid står för garanterat och spårbart svenskt kött.
Inom HK Scan finns bland annat Sveriges största slakterier för nöt och lamm i Linköping respektive fläskkött i Kristianstad. All produktion av skivad smörgåsmat sker i Halmstad.

Driver utvecklingen för ekologiskt
Inom koncernen HKScan ingår sedan några år även Pärsons, som liksom varumärket Scan har drivit en aktiv dialog kring gemenskap när det gäller svensk matkultur. Pärsons har helt enkelt en passion för smörgåsmat. En stark trend som sprider sig snabbt genom hela Matsverige är jakten på ekologiskt. Den var HKScan tidiga med att anamma, och enligt Carina Lauer, marknadschef för smörgåsmat, driver man i flera avseenden utvecklingen på den fronten.
– Pärsons också följer den ekologiska trenden och lanserar sina storsäljande smaker i tunna skivor som ekologiska. Genom att ha kontroll över hela tillverkningsprocessen – från val av leverantörer till själva förädlingsprocessen, kan vi erbjuda kvalitetssäkrade och bra charkprodukter, förklarar Carina.

Kunskap och genuina produkter
Carina Lauer är noga med att poängtera att all charkverksamhet i grunden är ett genuint hantverk. Även om den moderna produktionen är långt automatiserad så finns det moment och manuella uppgifter som aldrig kan ersättas med maskiner.
– Utbildningstiden för en styckmästare är lång, det är ett hantverk om något. Vi använder givetvis modern teknik och moderna metoder men i slutändan är allt baserat på det genuina hantverket som vi också vill förknippas med. Som exempel finns det förädlingsprocesser som är beroende av väder och vind, då gäller det att man har rätt kunskap om hur det är lämpligt processa och vilka parametrar man ska ändra på för att få ett optimalt slutresultat, upplyser Carina.
Det finns med andra ord mycket kunskap inbäddad i HKScan. Den kommer svenska konsumenter till gagn i form av genuina produkter som framställs med känsla och engagemang. Det är enligt Carina Lauer renodlad matglädje som levereras – och HKScan gör det dessutom på ett sätt som sparar mycket tid och därmed förenklar vardagen för svenska matkonsumenter.

Kort om HK Scan
Scan har i generationer varit Sveriges kött- och charkuterimästare och det är en tradition som man är stolta över att föra vidare. Idag har HK Scan cirka 2500 medarbetare över hela Sverige med flera stora produktionsanläggningar i södra Sverige. I Halmstad finns koncernens centrum för skivat smörgåspålägg för både Scan och Pärsons varumärken.