Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Hög kompetens inom skärande bearbetning

Zenjo Verktygsteknik AB i Östersund har specialiserat sig på verktygstillverkning och legotillverkning inom verkstadsindustrin.
– Vi sysslar med fåstyckstillverkning och har hög kompetens inom skärande bearbetning, säger Kjell Enarsson, som äger och driver företaget tillsammans med Rainer Johansson.

Kjell Enarsson och Rainer Johansson startade Zenjo Verktygsteknik AB den 1 januari 2003 i en cirka 1200 kvadratmeter stor lokal som hyrs av Jonsson & Paulsson Industri AB. Företaget sysselsätter idag 25 anställda.
Företagsnamnet Zenjo kommer av Z, som är Jämtlands gamla länsbokstav, EN för ENarsson och JO för JOhansson.
Affärsidén hos Zenjo Verktygsteknik är att vara en pålitlig leverantör med korta leveranstider och att uppfylla kundens kvantitets- och kvalitetskrav på produkterna.
– Våra kunder finns inom verkstadsindustrin och den största är Atlas Copco. Vi har också kunder inom energisidan såsom vattenkraft, där ett av företagen är Andritz Hydro AB, berättar Kjell Enarsson.
Zenjo AB arbetar med metallisk bearbetning och i verkstaden utförs svarvning, fräsning, långhålsborrning och slipning. Företaget har idag en verkstadsyta på cirka 1600 kvadratmeter.
– I maskinparken har vi bland annat åtta CNC-svarvar, fem CNC-fräsar och en CNC-flerfunktionsmaskin med robotbetjäning. Vidare har vi två långhålsborrmaskiner, en rundslip, en planslip, en kordinatborrmaskin samt sex manuella svarvar och fräsar. Vi har nyligen investerat i en ny större svarv med en längd på 1,5 meter. Det är en svarv av märket Okuma LU35, som har två revolvrar och en stor spindel med 160 mm genomgång, berättar Kjell Enarsson.

En bred verksamhet
Zenjo Verktygsteknik har följande verksamhet:
• Legotillverkning av anpassningsdetaljer för verkstadsindustrin, bland annat bergborrdetaljer
• Legobearbetning av detaljer, d.v.s. enstaka operationer på förbearbetade detaljer från kund, såsom fräsning, borrning, svarvning och slipning
• Verktygstillverkning av smidesverktyg, mastrar, skärhållare, fixturer, tolkar, monteringsverktyg och enstaka maskinkomponenter
• Verktygsslipning av hårdmetall och snabbstålsverktyg
Zenjo Verktygsteknik har en specifik kompetens när det gäller:
• Tillverkning av prototypserier (nollserier)
• Verktygstillverkning av smidesverktyg, fixturer, hållande verktyg för skärande bearbetning
• Slipa hårdmetallborrar som klarar att borra ett hål i härdat material med en tolerans mindre än fem tusendelar av en millimeter

Duktiga på små serier
– Vi är duktiga på att köra små serier och vi ställer om väldigt mycket. Det finns artiklar som har ”familjer” och är likvärdiga, men man får ändå göra en ny omställning för att göra en ny artikel, säger Kjell Enarsson.
Zenjos utveckling hade en jämn kurva från starten 2003 fram till lågkonjunkturen 2009 då omsättningen på 16 miljoner kronor sjönk till nästan hälften. Året därpå var man tillbaka omsättningsmässigt och idag omsätter företaget cirka 24 miljoner kronor.

Nyförvärv
Zenjo AB har nyligen förvärvat samtliga aktier i företaget Östersunds Industriverktyg (ÖIV), som tillverkar avancerade verktyg för industrin, bland annat klipp- och bockningsverktyg. ÖIV, som grundades 1976, har funnits i lokalerna i Lugnvik och har varit ett dotterbolag till Jonsson och Paulsson Industri AB.
Övertagandet av ÖIV skapar tillväxt hos Zenjo AB, både kompetensmässigt, personellt sett och omsättningsmässigt, med ökad kundkrets.
Kjell Enarsson ser ljust på framtiden för Zenjo AB.
– Vi har ett bra samarbete med de kunder vi har och ser ingen vikande trend i vår verksamhet.