Lör 27 nov / År 39 / Nr 4 2021

Hög kvalitet får inte vara en motsats till god miljö

Namnet EVO kommer från de tre bröderna som grundade industrin; Edwin, Valfrid och Oscar. Året var 1945 – och därefter har den ena framgången avlöst den andra i familjeföretaget som nu ägs och drivs av tredje generationen. Metallfabriken EVO AB har nämligen ständigt satsat på hög kvalitet och nöjda kunder.

Ny satsning för ännu högre gjutkvalitet
Under 2014 installerade EVO en centralvacuumanläggning. Varför? Frågan går till gjuterichefen Jonas Karlsson:
— Metoden ger oss möjlighet att suga ur alla gaser ur formen i gjutmomentet. Det sker med hjälp av en stor vacuumtank och en pump som är kopplad till alla våra pressar. Den suger ut processhindrande och kvalitetsstörande gaser med 40-60 m3/tim. Vid respektive maskin sitter en styrning som reglerar hur gasutsugningen ska ske i förhållande till hur den smälta metallen pressas in – avgasningen utan vakuum blir ofta över 300 m/s, då blir det ett väldigt högt komprimerat gastryck i formen. Utsugningen anpassas alltid till det aktuella formverktyget och dess komplexitet. Effekten blir en jämnare gjutning med lägre porositet och en yta som i de flesta fall inte behöver någon efterföljande bearbetning. Den avancerade vacuumtekniken och datorstyrda ventilsystem vid varje press ger betydligt högre kvalitet och därtill ökad produktionskapacitet.

Vacuumdoserare för oxidfri gjutmetall
Den snabbare avluftningen, innebär att gjutmetallen fyller formen utan konkurrens av de störande gaser som annars sänker kvaliteten på de gjutna produkterna vid ett mycket lägre gastryck i formen. Från atmosfärens 1000 mbar till 80-150 mbar.

Men EVO har lagt till ytterligare en kvalitetshöjande funktion: En så kallad påfyllare – en vacuumdoserare – alltså en utrustning som suger upp den smälta metallen:
— Den gör att vi slipper få med oxiderna som ligger på ytan, berättar Jonas. Vi kör ner en sugskopa en decimeter under ytan. Den känner av var metallen är bäst, gör en kalibrering och suger sedan i sig den helt rena metallen från det som kallas ”den pelagiska zonen”, alltså där kvaliteten för tillfället är som högst.

Utvecklar med hänsyn till miljön
Sett ur ett globalt perspektiv är det enorma skillnader i omfattningen av miljöpåverkan mellan gjuterier i Sverige och i Asien. Det här bekymrar Jonas:
— I vår del av världen tar alla sitt ansvar. Vi på EVO strävar alltid efter att till och med ligga i täten. Vi har genomfört många miljöförbättrande åtgärder och kan känna gott samvete. Men vi konkurrerar med lågkostnadsgjuterier i Asien där koldioxidutsläppen är gigantiska. Det blir en märklig situation när svenska köpare av gjuteritjänster skryter om sitt miljöarbete, men samtidigt beställer jobben där all skit går rakt ut i atmosfären, berättar han med skärpa i tonen.

Fortsatt hög orderingång
EVO fokuserar på press- och kokillgjutning i aluminium, zink och mässing. Trots att konkurrensen från Asien har ökat ligger såväl orderingång som årsomsättning på fortsatt hög nivå. Cirka 80 % av kunderna är svenska företag. De årliga leveransvolymerna för gjutgods ligger på 300 ton aluminium, 40 ton zink och 20 ton mässing. Än en gång har vi fått ett exempel på vad den småländska viljan kan leda till. Den berömda så kallade ”Gnosjö-andan”!