Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Hög kvalitet i litet skolformat

De flesta fristående skolor ingår i stora skolkoncerner. Ett undantag är Institute af Lärande, som utför KomVux-utbildning till undersköterska i småskaliga skolenheter i Nacka, Västerås och Värmdö.

Institute af Lärande grundades av Peter Sedell och Masoud Zadeh för tre år sedan. Skolan arbetar utifrån kvalitet, småskalighet och uthållighet.
– Långsiktighet och kvalitet genomsyrar allt vi gör. Småskaligheten, med cirka 100 elever på varje skola, hjälper oss att bibehålla kvalitén på undervisningen, berättar verksamhetschef Peter Sedell, som har arbetat inom de flesta utbildningsområden. Bland annat som rektor på gymnasieskola med vård och omsorgsutbildningar och som studierektor på lärarhögskolan.
Institute af Lärande utför utbildningarna och kommunerna sköter antagningen.
– Vi samarbetar med kommuner som har kundvalssystem. För närvarande bedriver vi verksamhet i Nacka, Västerås och Värmdö, kommenterar Peter Sedell. Ambitionen är att finnas i alla kommuner som har kundvalssytem.

Modern pedagogisk plattform
Skolan kännetecknas av lyhördhet, nyfikenhet och samverkan och ser kunskap som en process där reflektion och självskattning är viktiga delar. Undervisningen baseras på en modern pedagogisk lärplattform som tillåter en hög grad av flexibilitet i studierna. Eleverna läser i sin egen takt, i klassrum eller på distans, och får låna kurslitteraturen gratis av skolan.
– Den bärande idén är vi vill ge alla kursdeltagare möjlighet att studera utifrån sina förutsättningar. Vi bejakar olika lärstilar och har olika typer av lektionspass. Föreläsningar och handledning i små grupper varvas med praktiska övningar, projektarbeten, studiebesök, temadagar och rollspel, berättar han vidare.
Praktiken som ingår i den drygt ett år långa utbildningen till undersköterska är mycket uppskattad av både elever och vårdgivare.
– Våra elever har gott rykte ute i vårdorganisationerna. Det är vanligt att de får timanställning och vikariat under studietiden och 90 procent får fast anställning efter utbildningen. Det ökar motivationen att slutföra studierna.
Elever som har kunskap och erfarenhet sedan tidigare kan förkorta studietiden genom att bli validerade. De får då ett individanpassat utbildningsinnehåll där deras kunskaper kompletteras med de delar som saknas.

Högst betyg tre år i rad
I en enkätundersökning där 13,000 komvuxelever i Stockholms län svarat på hur de upplever sin skola har undersköterskeutbildningen hos Institute af Lärande fått högst betyg tre år i rad.
– Vi är stolta över att eleverna ger oss högsta betyg. Vi är också glada för att 100 procent av eleverna rekommenderar skolan till andra, säger utbildningschef Masoud Zadeh som tidigare varit verksam som handledare åt sjuksköterskor och undersköterskor i landstinget och äldreomsorgen. Han har även varit vd för bemanningsföretag för vård och omsorg och har ett stort kontaktnät med arbetslivet.
Den populära utbildningen har ett högt söktryck och den största utmaningen är att hitta duktiga lärare som känner till vårdens och omsorgens behov.
– Det och att hela tiden kompetensutveckla lärarna, tillägger Peter Sedell avslutningsvis.