Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Hög tillväxt i Norrland – ABB satsar i Örnsköldsvik

ABB i Örnsköldsvik har haft en mycket positiv utveckling och gått från 6 till 14 anställda sedan 2010. Detta har lett till att företaget har flyttat sitt kontor till centrala Örnsköldsvik. De nya lokalerna invigd den 12 februari i år då delar av ledningen för ABB Service i Sverige tillsammans med representanter från näringsliv och kommun i Örnsköldsvik var på plats för att delta i ceremonin.

– ABB har satsat på kontoren i Norrland, inte bara i Örnsköldsvik utan på alla kontor från Sundsvall och norrut, säger regionchef Roland Nordin.
Tillväxten inom industrin är mycket högre i Norrland än i övriga landet. I Sveriges investeras 55 miljarder kronor inom basindustrin och investeringstakten i Norrland är 15-20 miljarder årligen.
– Vi har en marknadsandel på 35-40 procent trots att vi bara är 10-12 procent av befolkningen. Det innebär att de norrländska kunderna är extremt viktiga både för ABB och Sverige, säger Roland Nordin och fortsätter:
– Det är skogen, gruvorna, kraften och fordonsindustrin som har byggt upp vårt industrisamhälle och allt detta finns här uppe. Vi har en bruttonationalprodukt i Sverige på 3.500 miljarder kronor och 1.200 miljarder är export. Vi har enormt stora exportföretag i det här området. Västernorrland är nummer två i Sverige av länen när det gäller export.

Ett globalt företag
– Styrkan hos ABB är att vi är ett globalt företag med alla dess resurser. Samtidigt har vi en lokal prägel med kontor och etablering runt om i Sverige och i 100 andra länder, säger Gustaf Nygren, som ansvarar för utvecklingen av ABB´s Business Unit Full Service.
– Det är ungefär 2000 medarbetare som jobbar med underhåll på ABB i Europa och jag ansvarar för utveckling och implementering av underhållskoncepten. I och med den nya tekniken med till exempel videokonferenser ser vi möjligheter att växa i Örnsköldsvik och andra orter, säger Gustaf Nygren, som har hela Europa som arbetsfält, men inte ser några hinder i att bo kvar i Örnsköldsvik.

Hållbar utveckling
Att ta sitt ansvar för miljön är en självklarhet för ABB.
– Det är en av våra affärsverksamheter att jobba med hållbar utveckling och med produkter som är miljörelaterade och effektiva. Energieffektivisering är ett av våra huvudspår och vi jobbar mycket med att få bort oljor. Vi har också den senaste tekniken och är stora på solkraft och vindkraft. Vi levererar produkter till mer än 100 olika tillverkare av vindkraftverk, säger Roland Nordin.
– Vi jobbar också hårt med fokus på säkerheten och har många säkerhetsrelaterade produkter. Vi arbetar också för säkerheten för oss anställda på ABB, tillägger Gustaf Nygren.

ABB ledande
ABB är ledande inom kraft- och automationsteknik och finns på mer än 30 orter i Sverige med närmare 9000 anställda. Koncernens lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier.
– Vi jobbar med kraft och automation och vänder oss mot tung basindustri, verkstadsindustri, vattenkraft – ja alla som tillverkar el. Bland stora kunder finns Vattenfall, Svenska Kraftnät, E.ON, Fortum och Skelleftekraft. Det handlar om produktionseffektivitet och att över huvudtaget behålla produktionen i Sverige, där är ABB en nyckelspelare, säger Roland Nordin.
ABB erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster inom kraft- och automationsteknik, till exempel frekvensomriktare, strömriktare, avledare, brytare och mättransformatorer. Det är produkter som gör att man kan överföra el eller hantera överförd el i en fabrik, ett ställverk eller i ett hus.
– Ett annat område inom kraftsidan är kraftsystem. Vi bygger kompletta anläggningar och drar högspänningskabel i backen i stället för i luften. Ytterligare ett ben är att vi jobbar med lågspänningsprodukter i form av allt från väggbrytare och smarta elmätare till elcentraler och laddstolpar.
Inom automationsdelen arbetar ABB med att automatisera industrin och styra motorerna med smarta lösningar.
Utöver kraft och automation har ABB en utbyggd eftermarknadsorganisation.
I Norrland är företaget etablerat på åtta orter.
Framtidsvisionen för ABB i Örnsköldsvik är att fortsätta växa.
– Vi har nu ett strategiskt placerat kontor i centrala Örnsköldsvik, som ska attrahera morgondagens arbetsmarknad och morgondagens duktiga ingenjörer. Vi vill växa med någon eller några personer varje år, säger Roland Nordin.