Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Höga ambitioner för Karlskoga

Karlskoga kommun har mycket höga ambitioner när det gäller näringslivets utveckling och satsar mer än någonsin på att möjliggöra tillväxt i befintliga företag. Samtidigt ska det vara lätt för nya företag att hitta till kommunen och etablera en blomstrande verksamhet.

Det kommunägda utvecklingsbolaget Karlskoga Näringsliv & Turism har fått en ännu skarpare inriktning och den stavas tillväxt. Företagets huvuduppgifter är att bidra med näringslivsfrämjande arbete, företagsservice, utveckling av evenemang och möten, platsmarknadsföring samt utveckling av Karlskogas besöksnäring.
I mars i år tillträdde Martina Björck som ny vd för Karlskoga Näringsliv & Turism, närmast från uppdraget som turistchef i samma företag. Många företagare i Karlskoga – inte minst inom upplevelsenäringen – känner redan Martina Björck och litar på att hon kommer att fortsätta driva deras frågor.
– Min roll omfattar framförallt att se till att bolaget är en positiv faktor i näringslivet i Karlskoga. I det arbetet finns flera perspektiv och därför har vi valt att samla kompetens från flera olika aktörer för att driva det, säger Martina Björck.
Tillsammans med Nyföretagarcentrum, Företagarna, den lokala företagsföreningen MöckelnFöretagen samt handelsföreningen Marknadsplats Karlskoga, som även sitter i samma hus, är Karlskoga Näringsliv & Turism en drivande partner i att näringslivet kan utvecklas på olika sätt.

Företagens önskemål styr
MöckelnFöretagen har strax under 300 medlemmar och är aktiva i Östra Värmland med Karlskoga och Degerfors som utgångspunkt. Olika näringslivsfrämjande aktiviteter som ger mervärde för medlemmarna är huvudfokus.
– Förutom att vara medlemmarnas röst i olika diskussionsforum jobbar vi aktivt med att påverka regionen i riktning mot att bli en attraktiv plats att verka, etablera och bo på. Vi skapar, genomför och deltar i olika former av mötesplatser och det är här vi har vår styrka, säger verksamhetsledare Henrik Lindstedt.
Dagligen fokuserar MöckelnFöretagen på att vara lyhörda för vad medlemmarna och näringslivet i regionen önskar. Som en del i det genomförs flertalet möten och evenemang årligen. Föreningens medlemmar kan också dra nytta av att synas gemensamt på Elmia.
Precis som MöckelnFöretagen är Marknadsplats Karlskoga en medlemsstyrd förening.
– Vårt uppdrag är att utveckla och samordna handeln i Karlskoga. Allt startade som en centrumförening men i den takt Karlskoga utvecklas så går det inte att bara se till centrum, utan all handel i staden är viktig oavsett var man har sin verksamhet, förklarar centrumledare Patric Borg.
Marknadsplats Karlskoga skapar och genomför event för allmänheten i samråd med Karlskogas handlare, kommunen och övrigt näringsliv. En annan del av uppdraget är att samverka med besöksnäringen vid marknadsföringen av Karlskoga som stad.

Det bästa för Karlskoga
Karlskoga Näringsliv & Turism ska tillsammans med MöckelnFöretagen och Marknadsplats Karlskoga arbeta mer med marknadsföring av Karlskoga. Det kommer att fokuseras mer på att skapa nya mötesplatser som gynnar samarbeten mellan olika aktörer inom näringslivet.
Gruppen ska även fortsätta att utveckla Karlskoga som en destination för besökare och hitta nya målgrupper som vill besöka Karlskoga.
– Det är ett fantastiskt arbetssätt att jobba så tätt tillsammans med organisationer som alla vill det bästa för Karlskoga och dess näringsliv, säger Martina Björck som avslutning.