Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Höga förväntningar på planerat forskningscenter

Efter många års nära samarbete med Sjöräddningssällskapet och Chalmers Tekniska Högskola i sjösäkerhetsfrågor har tankarna vuxit fram hos Öckerö Maritime Center (ÖMC) att skapa ett forskningscenter inom området massräddning. De tre parterna har nu träffat en avsiktsförklaring för att genomföra projektet.

Större fartygsolyckor sker alltför ofta och metoderna för att rädda liv vid dessa olyckor är idag mycket begränsade. Behovet av nya massräddningsmetoder, kvalitativa säkerhetsutbildningar, sjösäkerhet och arbetsmetoder i ett större perspektiv både nationellt och internationellt är mycket stort.
Sjöräddningssällskapet, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för sjöfart och marin teknik och ÖMC har alla arbetat med sjösäkerhetsfrågor liksom forskning och utbildning inom sjösäkerhetsområdet under många år. Nu planerar man att förena denna kunskap i en organisation som ska arbeta och driva utvecklingen vidare inom detta område.

Samlokaliseras på Öckerö
Med gemensam vision, gemensamma resurser och specialistkunskap inom området byggs en plattform för internationell sjösäkerhetsutbildning och sjösäkerhetsforskning. Det nya forskningscentret får namnet World Maritime Saftey Academy (WMSA).
– Centrum för verksamheten kommer att vara vid utbildningscentret på Öckerö där förutsättningen för samarbetet är att bygga en övningsbassäng i direkt anslutning till våra nuvarande faciliteter, berättar Bo Michelson, ÖMCs styrelseordförande. Detta för att verksamheten ska kunna bedrivas alla dagar, dygnet runt, året runt under realistiska förhållanden. Med den här möjligheten kommer vi också ha kapacitet att utbilda sjöfartsnäring från utvecklingsländer där behovet är extra stort.

Bygglovshandlingar inlämnade
Bygglovshandlingar är redan inlämnade till Öckerö kommun och man jobbar intensivt med att hitta fonder och stiftelser som kan vara med och hjälpa till att finansiera projektet.
– Inom projektgruppen ser vi med spänning fram emot att få gå vidare med det spännande projektet, säger Bo Michelson.
Från ÖMC är förutom Bo även vd Janne Johansson involverad i utvecklingen av WMSA. Från Chalmers tekniska högskola är det Staffan Strive och Mikael Hägg och från Sjösäkerhetssällskapet Rolf Westerström och Cia Sjöstedt.