Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Höga Kusten Flyg stärker Örnsköldsvik

Örnsköldsvik är närmare än man kan tro. Med flera avgångar till Arlanda dagligen knyts Örnsköldsvik ihop med Sveriges mest befolkningstäta region, samtidigt som möjligheter öppnas för fler besökare till Mellannorrland. Det geografiska läget förutsätter goda kommunikationer där flyget har en tydlig och viktig roll när det gäller att skapa och utveckla regional konkurrenskraft. För att trygga framtida tillgänglighet har Höga Kusten Flyg förvärvat NextJet och har därmed tillgång till en egen flotta för flygtrafik.

Jan-Olof Backman var med och etablerade Höga Kusten Flyg i Örnsköldsvik för att skapa bättre förutsättningar och utvecklingspotential för regionens näringsliv. Med lång erfarenhet av att starta, utveckla och driva företag hade Backman, som i slutet av 1990-talet etablerat det framgångsrika internationella företaget Coor Service Management, en klar bild över vad man som företagare är beroende av för att skapa konkurrenskraft – nämligen hög tillgänglighet och förutsättningar för att verka nära kunder och samarbetspartners. Genom att etablera flygverksamhet bidrog Jan-Olof Backman i allra högsta grad till en välkommen vidareutveckling av regionens befintliga utbud.

Bättre tillgänglighet lyfter regionen
Det geografiska läget i mellersta Norrland kräver bra förbindelser med övriga Sverige och Norden via kommunikationer som är tillgängliga för alla och som sparar tid, ekonomi och miljö. Örnsköldsviks flygplats hotades av nedläggning trots att invånare och företag egentligen behövde en tätare turlista och inte minst en mer attraktiv prisnivå för att främja ökad tillgänglighet.
Jan-Olof Backman, som engagerat sig i regionen sedan mitten av 1990-talet då han flyttade till Örnsköldsvik från Stockholm, såg det som en naturlig utveckling att även ta sig an frågeställningen kring förbättring av tillgängligheten i regionen. Samtidigt fortsatte han att driva Coor Service Management, ett företag som idag har över 7000 anställda och som utan tvekan är Nordens största aktör inom service management. Dessutom engagerade Jan-Olof sig tillsammans med hustrun Ragnhild Backman i att tackla samhällsfrågor rörande utveckling av fastigheter i hela Norrland, ett arbete som fortsätter inom Backmans Fastighets- och Företagsutveckling.
– Höga Kusten Flyg startade 2008 som komplement till SAS. Inom kort blev vi ensamma på Örnsköldsviks flygplats och är nu det enda flygbolaget som flyger härifrån. Trots det så har vi sänkt priserna då vi framförallt ser vår verksamhet som en viktig länk mellan vår region och Stockholmsregionen med dagliga avgångar till och från Arlanda, kommenterar Jan-Olof Backman.

Bättre kontroll efter förvärv
Höga Kusten Flyg slog Sverigerekord genom att skapa en lönsam flygverksamhet efter enbart 18 månader, en mycket kort tid för branschen. Jan-Olof hade redan från början tillgång till ett stort kontaktnät genom Coor Service Management, där han sedan flera år bedrivit projekt på uppdrag av flygnäringen.
– Det räcker inte att vara en duktig entreprenör, en komplex verksamhet som vår kräver lokalt och regionalt stöd från politiker och näringslivsaktörer. Höga Kusten Flyg är resultatet av ett samarbete mellan flera nyckelaktörer i regionen och vi är sammantaget 14 delägare idag. För att skapa ökad trygghet i verksamheten har vi valt att förvärva NextJet. Det händer mycket på marknaden just nu och vi får givetvis bättre kontroll med eget flygtillstånd, vilket vi nu har genom NextJet, förklarar Jan-Olof Backman.

Lönsamhet blir nästa steg
Efter uppköpet har Höga Kusten Flyg cirka 300 anställda då man i maj månad även etablerade ett handlingbolag som sköter incheckning och bagagehantering på Arlanda. Handlingbolaget, Sweport, är ytterligare ett steg för att skapa kontroll över service och kvalitet. Så vad blir nästa steg för det expansiva flygbolaget?
– Just nu satsar vi allt på att skapa lönsamhet. Vi har åstadkommit oerhört mycket på väldigt kort tid, nu gäller det att skapa lönsamhet på de 20-tal linjer som vi har efter förvärvet. Redan i mars, ett par månader efter uppköpet, såg vi positiva resultat för NextJet. Jag brinner för att bygga upp och utveckla verksamheter, så det är högst troligt att jag kommer att hitta nya nischer att utveckla framöver parallellt med Höga Kusten Flyg, säger Jan-Olof Backman, som redan idag sitter med i ett antal styrelser för både börsnoterade och mindre bolag.