Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Högaktuella utbildningar för livsviktig utveckling

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU, samordnar både gymnasie- och vuxenstudier i Ludvika. VBU är samtidigt en viktig resurs för hela Dalarna när det gäller branschnära yrkeshögskoleutbildningar samt skräddarsydda företagsutbildningar.

VBU lyssnar noga av marknadens behov när det gäller yrkesrelaterade utbildningar. Genom olika nätverk och företagskontakter, bland annat via utvecklingsbolaget och det regionala samarbetet Samarkand 2015, kan VBU bilda en god uppfattning om vad marknaden behöver och agera därefter. Aktuella yrkeshögskoleutbildningar är tydliga exempel på det.

Stärker bryggeribranschen
Vad sägs om en karriär inom bryggeribranschen? VBU har hittills haft landets enda yrkeshögskoleutbildning inom bryggeriteknik.
– Marknaden för svenska bryggerier präglas av många internationella aktörer och hård konkurrens – men det innebär också stora möjligheter för den med rätt kompetens, menar Bengt Åkman, utvecklingsledare för yrkeshögskole- och uppdragsutbildningar på VBU.
Samtliga stora bryggerier men även små lokala har medverkat i utvecklingen av utbildningen, som under flera år har varit mycket framgångsrik med hög anställningsgrad bland studenterna efter avslutade studier. De flesta har nu stora pensionsavgångar och därmed är behovet av ny kompetens stort även under kommande år. Utbildningen är i skrivande stund pågående på VBU, som även ansökt om omstart till hösten.

Livsviktig utveckling
En annan bransch som skriker efter folk är starkt förknippad med samhällets grundläggande infrastruktur – nämligen vatten och avlopp. Vatten är källan till allt liv, och utan rent vatten uppstår snabbt stora samhällsproblem. I Sverige är vi bortskämda med rent vatten, men det krävs en hel del arbete för att bibehålla en standard som de flesta tar för givet.
– Med mycket stora pensionsavgångar inom VA-branschen i kombination med en växande befolkning så finns det ett konstant stort behov av att anställa inom VA-området. Inom miljöområdet höjs kraven på teknisk utveckling för att uppnå miljömål och därför stärks även behovet av utbildad personal med högt tekniskt kunnande. Det är ju en del av en livsviktig utveckling som engagerar både privata och offentliga aktörer, därmed finns det också stora valmöjligheter för den som är intresserad av branschen, säger Bengt Åkman.
Även här är utbildningen pågående för stunden med planerad omstart till hösten om det beviljas från högre instans, det vill säga Myndigheten för Yrkeshögskolan, som beslutar om alla yrkeshögskoleutbildningar i Sverige.

Stort behov inom miljöområdet
Vid sidan av Miljö- och VA-teknik erbjuder VBU även en yrkeshögskoleutbildning med inriktningen Miljö- och förorenade områden. Utbildningen är sökbar fram till 31 maj i år och startar till hösten. VBU har haft flera omstarter med samma utbildning och har starka aktörer som Borlänge Energi, Geoserve, WSP group, Ludvika kommun, Sweco, Tyréns, Västerås stad och Örebro universitet med i ledningsgruppen.
Branschen behöver personal som kan utföra korrekta och kvalitetssäkrade mätningar av jorden och grundvattnet, samt har kompetens att utvärdera och bedöma hälso- och miljörisker på området. Det gäller alla nya byggprojekt i Sverige, samt för ett stort antal platser där man redan vet att området är förorenat och där sanering ska påbörjas för att minska hälsorisker i framtiden. Behovet av den här typen av utbildning är uppenbarligen stort.