Lör 23 sep / År 41 / Nr 3 2023

Hogia hjälper hamnar och terminaler att effektivisera

Hogia-gruppen är en koncern i framkant där utvecklingen alltid går på helfart. Just nu lanserar Hogia-gruppen nästa generations molntjänster med fokus på mobilitet, säkerhet och effektiva affärsprocesser. Och det kommer hela tiden nya, spännande och användbara IT-tjänster.

Hogia-gruppen får ständigt fler kunder som upptäcker fördelarna med de effektiva och användarvänliga standardsystemen.
– Vi är väldigt starka i Skandinavien idag. Nu hoppas vi på att få ett stadigare fotfäste även på internationella marknader, säger Niclas Blomström, bolagschef på Hogia Ferry Systems AB, ett av koncernens bolag.
Hogia Ferry Systems utvecklar och stödjer bokningssystem för färjetrafik och sjöfrakt.
– Historiskt sett så har vi jobbat mycket med passagerartrafik, men nu satsar vi även på sjöfrakt. Vi jobbar helt och hållet på en internationell marknad. Våra kunder finns i såväl Europa och Kanada som Nordafrika. Vi tittar nu även på Asien, säger Niclas Blomström.

Hogia Terminal Systems
Ett annat bolag i koncernen, som arbetar i nära angränsning till Hogia Ferry Systems verksamhet, är Hogia Terminal Systems. Bolaget fokuserar på verksamhetssystem och IT-lösningar för terminaler och hamnar. Idag använder cirka 25 terminaler i norra Europa Hogia Terminal Systems IT-system.
– Våra målgrupper är roro- och containerhamnar samt kombiterminaler. Hogia Terminal Systems ger kunderna rätt förutsättningar för att planera samt utföra det operativa arbetet i hamnar och på terminaler på ett effektivt och kontrollerat sätt. Med Hogias system HT Complete får våra kunder full spårbarhet genom hela kedjan. Med integrationer och webbaserade HT Service desk kan vi dessutom erbjuda våra kunder möjlighet att i realtid få, alternativt själva söka, information om status på sina enheter, säger Anna Andreasson, bolagschef på Hogia Terminal Systems AB.

Samarbete inom koncernen
Hogia Terminal Systems samarbetar också med flera andra bolag inom koncernen.
– Vi har ett stort stöd i Hogia-gruppen, där det finns olika aktörer inom olika branscher. Ett exempel är bolaget Hogia Transport Management Systems, som utvecklar transportplaneringssystem för de åkerier som kommer in till terminalerna. Det finns många värdefulla synergier mellan bolagen i Hogia-gruppen, säger Anna Andreasson.
– Våra system går att integrera med andra system för att skapa effektiva och kompletta IT-lösningar hos våra kunder. Vi lever enligt Hogia-gruppens filosofi som är att leverera långsiktiga standardlösningar, fortsätter hon.
Med mer än 30 års erfarenhet av programvaror och IT-system är Hogia-gruppen en trygg leverantör. Koncernen är familjeägd, helt självfinansierad och har haft ett positivt nettoresultat de senaste 22 åren.

Fakta: Hogia-gruppen
Hogia-gruppen består av 27 bolag och utvecklar ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa system och transportsystem.
Varje enskilt bolag i Hogia-gruppen är komplett och har det fulla ansvaret för allt från utveckling och försäljning till kundservicen inom sitt verksamhetsområde.
Koncernen har idag 550 medarbetare i Sverige, Finland, Norge och Storbritannien. 450 av dem finns på Hogias huvudkontor i Stenungsund.
De senaste fem åren har Hogia-gruppen årligen nyanställt 25 personer.