Sön 26 jun / År 40 / Nr 3 2022

Hogia kompetensutvecklar lärare och stärker skolan

Bland dagens grundskoleelever finns framtidens digitala talanger. Det är något som IT-företaget Hogia vill ta vara på och vidareutveckla tillsammans med kommuner och skolor över hela Sverige.

Hogia har utvecklat och genomfört ett unikt kompetensutvecklingsprogram på uppdrag av Stenungsunds kommun. Det blev startskottet för en större satsning, där Hogia nu jobbar för att utveckla ett brett utbildningsprogram som skulle kunna fungera på fler grundskolor i landet.

Del av nya läroplanen
Projektet inleddes när Skolverket under 2018 införde nya krav i läroplanen, gällande mål för programmeringskunskaper bland barn och unga. Det ställde helt nya krav på lärarna, och då framförallt inom högstadiet, där man talar om renodlade programmeringsspråk som grundläggande kunskaper bland dagens elever.
– På uppdrag av Stenungsunds kommun utvecklade och genomförde vi ett program för matematiklärare på högstadiet. Syftet är att skapa trygghet för lärarna i deras roller, och samtidigt bidra till att eleverna får tillgång till det senaste inom systemutveckling och programmeringsspråk, säger Eva Falk, som ansvarar för Hogias utbildningsverksamhet, Hogia Institutet.

”Stenungsundsmodellen” kan spridas
Rent praktiskt har utbildningen ett upplägg där lärarna får delta i seminarier och workshops och träffas ett antal gånger på Hogias kontor i Stenungsund. Gensvaret har hittills varit mycket positivt, vilket uppmärksammades i slutet av 2019 då man gjorde en uppföljning bland de första deltagarna.
– Utbildningens upplägg är unikt. Det kallas idag för ”Stenungsundsmodellen” och kan med fördel spridas även till andra kommuner. Samarbetet visar framförallt att Hogia är ett kunskapsföretag och att vi kan hjälpa andra företag och organisationer att utveckla sin kompetens inom våra kunskapsområden, säger Eva Falk.

Betydelse för framtidens digitala talanger
Hogia har länge utbildat sina kunder inom ekonomi, lön och HR. Nu kan även skolan dra nytta av den kunskap som byggts upp inom företaget över lång tid tack vare Hogia Institutet, där matematiklärarutbildningen ingår.
– Våra kunder uppskattar att vi delar med oss av vår kunskap och är vana vid att få utbildning genom oss som en del av totalerbjudandet. Hogia har dessutom varit drivande i att programmering ska vara en del av den nationella läroplanen, och därför är det extra glädjande att det är så nu. Det kommer att få en stor betydelse i utvecklingen av framtidens digitala talanger, säger Barbro Lien Rönn, HR-specialist med ansvar för kompetensutveckling på Hogia.